Hala sortowni ZUOK Orli Staw gotowa

27.04.2021

Hala sortowni ZUOK Orli Staw w Prażuchach Nowych została oddana do użytkowania. Inwestorem jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

 

Hala sortowni ZUOK Orli Staw

 

Nowa hala sortowni ZUOK Orli Staw w Prażuchach Nowych została zrealizowana przez FB Antczak. Istniejąca hala sortowni została rozbudowana o nową halę o powierzchni ponad 2,5 tys. m² i wysokości w świetle 15 m. Wybudowano także dwie wiaty magazynowe o powierzchni ponad 1 tys. m², powierzchnie służące komunikacji oraz obiekty małej architektury. Hala sortowni ZUOK Orli Staw uzyskała pozwolenie na użytkowanie w terminie przewidzianym harmonogramem. Wartość inwestycji to 12,7 mln zł brutto.

 

Hala sortowni ZUOK Orli Staw

 

Budowa nowej hali sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw jest elementem większego projektu pod nazwą „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Ma on na celu istotną poprawę efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi w ZUOK Orli Staw, jak również wypełnienie krajowych i unijnych wymagań w tym zakresie. Całkowita wartość projektu wynosi 117,2 mln zł netto, a realizuje go Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, skupiający 23 miasta i gminy z województwa wielkopolskiego oraz łódzkiego, gdzie mieszka w sumie blisko 320 tys. osób.

Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura zakładu unieszkodliwiania odpadów w Prażuchach Nowych umożliwi zagospodarowanie pełnego strumienia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Dzięki temu ZUOK Orli Staw będzie nowoczesnym centrum recyklingu o wysokim poziomie automatyzacji oraz wysokiej efektywności energetycznej. Zakład zasili energia elektryczna produkowana z biogazu wytwarzanego w instalacji fermentacji metanowej.

 

Czytaj także: Biogazownia w ZUOK Orli Staw

Jak dobrze wykorzystać ciepło z biogazowni?

Spalarnia śmieci w Warszawie zostanie rozbudowana i zmodernizowana

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in