Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce w budowie

12.06.2024

Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce ma się stać nowoczesnym centrum edukacyjnym i szkoleniowym. Obiekt będzie gotowy w 2026 r.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce ma powstać z przekształcenia istniejącego budynku mieszkalnego w nowoczesny pawilon wraz z rozbudową terenu wokół inwestycji. Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni do spotkań, nauki i dialogu dla mieszkańców Długołęki oraz okolicznych miejscowości.

Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce zostanie wybudowana przez firmę BERGER Bau. Rozpoczynające się od istniejącego willowego budynku mieszkalnego przy ul. Słonecznej 55 prace remontowe obejmą kompleksową modernizację elewacji wraz z dociepleniem oraz wymianą stropów międzykondygnacyjnych i konstrukcji dachu. Wnętrze budynku zostanie przebudowane i dostosowane do funkcji pomieszczeń technicznych, magazynowych oraz biurowych biblioteki. Przewidziana jest także likwidacja istniejącej klatki schodowej, co zapewni optymalne wykorzystanie przestrzeni.

– Kolejnym, istotnym etapem projektu jest rozbudowa budynku o nowe skrzydło. Zostanie ono zlokalizowane na działce nr 165, AM-03, obręb Długołęka. Projekt przewiduje również wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu, co pozwoli na ekologiczne korzystanie z energii słonecznej w budynku – mówi Piotr Kierzkowski, kierownik Działu Przygotowania Produkcji Budownictwo Ogólne w BERGER Bau.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce

 

Ważny aspekt inwestycji stanowi również zagospodarowanie terenu wokół biblioteki. Prace obejmą wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z odpowiednio zaplanowanymi miejscami postojowymi. Starannie zaprojektowane zostanie także oświetlenie zewnętrzne oraz nasadzenie zieleni.

Decyzja o wyborze wykonawcy budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Długołęce zapadła 26 kwietnia 2024 r. Spośród dziewięciu ofert najkorzystniejszą okazała się ta przedstawiona przez firmę BERGER Bau. Umowa została podpisana 10 maja 2024 r., otwierając drogę do rozpoczęcia realizacji projektu. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 10 979 425 zł. Zakończenie budowy zaplanowano na marzec 2026 r.

 

Źródło: BERGER Bau

 

Wizualizacje: ARCHIMODICUS

 

Przeczytaj też:

Biblioteka w technologii prefabrykowanej na Białołęce

Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku została otwarta

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in