Geotechnical site investigation

08.03.2021

Posłuchaj: Pobierz:

– Peter, I am calling you as I’m planning to build a house. I need a geologist to conduct a thorough site investigation. Can I count on you? Will you have free time next week?

– Well, the field works scheduled for next week by another investor have been postponed. So it seems I’m available and I can take it.

– Good news! I will text you the address and I will email you all the details that I have managed to obtain including site description and history as well as geotechnical and environmental constraints. What, do you think, should be involved in the investigation?

– Well, I would start with a topographic survey of the surface features. This data will be useful for landscape design. You will also know if you need to move soil to make the site level. And then I would do a geotechnical site investigation to obtain a complete soil profile.

– All right. There are probably different types of soils. A preliminary research showed mostly bands of sand and gravel. But there might also be weaker silt or clay soils present.

– You see. So this is critical to check the bearing capacity of the soil and assess the risk of excessive foundation settlement.

– OK. Does the investigation require lining up a drill rig?

– There’s no need. The investigation is for a house. Digging several small test pits using a backhoe excavator should be fine to get a representative view of the strata beneath the site.

– What about groundwater monitoring? Correct me if I am wrong, but I heard that with borehole drilling it is possible to install monitoring wells to determine

the position and potential fluctuation of the water table.

– Let’s do trial pits and we’ll see how it goes. I will let you know if I encounter any groundwater.

– I see. How far down will the test pits go?

– Two or three meters should be enough, but I need to check the geological map of the site.

– Got it. Could you take soil samples?

– Will do. I will collect several small disturbed soil samples at various depths and horizons – from the made ground and natural stratum. I will submit them for detailed laboratory testing.

– Anything else I should watch out for?

– Before the investigation, it would be good if you could get acquainted with the land development conditions or the local spatial development plan.

 

Badanie geotechniczne gruntu

– Piotrze, dzwonię do ciebie, bo planuję budowę domu. Potrzebuję geologa do przeprowadzenia dokładnego badania gruntu. Mogę na Ciebie liczyć? Będziesz miał czas w przyszłym tygodniu?

– O proszę! Badania terenowe zaplanowane na przyszły tydzień u innego inwestora akurat zostały przełożone. Wygląda więc na to, że jestem wolny i mogę się tym zająć.

– Dobra wiadomość! Prześlę Ci SMS z adresem, a e-mailem prześlę wszelkie szczegóły, które już udało mi się pozyskać, takie jak opis terenu, jego historię, a także uwarunkowania geotechniczne i środowiskowe.

– Jak myślisz, co powinny uwzględniać takie badania?

– Zacząłbym od topograficznej oceny właściwości powierzchni. Te dane przydadzą się do projektowania krajobrazu. Będziesz też wiedzieć, czy musisz przewieźć ziemię, aby wyrównać poziom terenu. Później przeprowadziłbym geotechniczne badanie gruntu dla sporządzenia pełnego profilu glebowego.

– W porządku. Prawdopodobnie są tam różne rodzaje gleb. Wstępne rozeznanie wykazało głównie pasma piasku i żwiru. Mogą też jednak występować słabsze gleby mułowe lub gliniaste.

– No widzisz. To zatem kluczowe, aby sprawdzić nośność gruntu i ocenić ryzyko nadmiernego osiadania fundamentów.

– OK, czy takie badania wymagają ustawienia wiertnicy?

– Nie ma takiej potrzeby. Chodzi o badanie gruntu pod dom. Kilka małych odkrywek badawczych za pomocą koparki powinno wystarczyć, aby uzyskać reprezentatywny widok warstw podłoża.

– A co z monitoringiem wód podziemnych? Popraw mnie, jeśli się mylę, ale gdzieś słyszałem, że dzięki odwiertom możliwe jest zainstalowanie studni monitorujących w celu określenia położenia i potencjalnych wahań poziomu zwierciadła wody.

– Może zróbmy wykopy badawcze i zobaczymy, jak będzie. Dam ci znać, jeśli napotkam wodę gruntową.

– Jak głębokie będą wykopy badawcze?

– Dwa lub trzy metry powinny wystarczyć, ale sprawdzę mapę geologiczną terenu.

– Czy możesz pobrać próbki gleby?

– Zrobi się. Pobiorę kilka małych próbek gleby o strukturze naruszonej na różnych głębokościach i poziomach – z gruntu nasypowego i gruntu rodzimego. Przekażę je do szczegółowych badań laboratoryjnych.

– Czy jest coś jeszcze, na co powinienem zwrócić uwagę?

– Warto, żebyś przed naszymi badaniami zapoznał się z warunkami zabudowy terenu lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Zobacz też:

 

Słowniczek/Vocabulary

geotechnical site investigation – geotechniczne badanie gruntu

geologist – geolog

site description – opis terenu

geotechnical constraints – uwarunkowania geotechniczne

landscape design – projektowanie krajobrazu

site level – poziom terenu

soil profile – profil glebowy

preliminary research – wstępne rozeznanie

sand – piasek

gravel – żwirek

silt – muł

clay – glina

bearing capacity – nośność (gruntu)

(foundation) settlement – osiadanie (fundamentów)

drill rig – wiertnica

test/trial pits – odkrywki badawcze

groundwater – wody podziemne

borehole – odwiert, otwór badawczy

monitoring well – studnia monitorująca

fluctuation – wahanie

water table – zwierciadło wody

soil sample – próbka gleby

laboratory testing – badania laboratoryjne

land development conditions – warunki zabudowy terenu

local spatial development – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

I am planning to… (build a home). – Planuję… (wybudować dom).

Can I count on you? – Mogę na ciebie liczyć?

Will you have free time (next week)? -Będziesz miał czas (w następnym tygodniu)?

I am free. – Jestem dostępny/wolny.

I can take it. – Mogę się tym zająć.

Good news! – Dobra wiadomość!

I’ll text you… – Prześlę ci SMS-em…

I’ll email you. – Prześlę ci e-mailem…

All right. – W porządku.

There’s no need. – Nie ma takiej potrzeby.

Correct me if I am wrong, but. – Popraw mnie, jeśli się mylę, ale.

We’ll see how it goes. – Zobaczymy, jak będzie.

I’ll let you know. – Dam ci znać.

Will do. – Zrobi się.

Anything else I should watch out for? – Coś jeszcze, na co powinienem zwrócić uwagę?

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.