Prefab homes – housing of the future? – part 1

08.01.2021

Posłuchaj: Pobierz:

 

 

– Hello. Last month we discussed the issue of modern homes. Today, we are meeting Adam again to find out a bit about prefabricated houses. Thanks for joining us again, Adam.

– Hi everyone. The pleasure is all mine.

– Okay, let’s start from the basics. What exactly is a prefab house?

– Although there are several types of prefab construction, all of them have one thing in common. That is, they are constructed off-site, in a factory, then transported to a building site in pieces, which are put together to form the whole – a hard-wearing, energy-efficient and affordable home. Prefabricated homes have evolved over the years and now come in a wide variety of sizes, layouts and styles – in a both economical and luxurious version.

– It sounds interesting. But, before we go into details, please tell us a bit more about different types of modern prefabs.

– Sure. Let’s start with modular builds. They consist of one or more modules that are constructed in a factory and then trucked to the building site. Each module, which looks like a six-sided box, usually comes fully-outfitted with plumbing, wiring for electrical, drywall, flooring, doors, windows, stairs and other fittings – so theres almost no finishing work to be completed when the home is assembled. It might take around three to four months to move in to such a house from the time of order. Panel homes, in contrast, are assembled from factory-manufactured panels – used for walls, floor slabs or roofs. Each panel is delivered to the building site. In case of closed panel timber frame, wall panels are provided with thermal insulation, internal plasterboard, external cladding, and even windows, doors and installations. Open setups consist of just a network of pre-cut wooden studs, sill plates and caps sheathed on the external side, so more work will have to be done on-site. Oh, I almost forgot! There are also the so-called “kit” homes (i.e. a log cabin), where you simply get a kit of precut parts, framing materials and instructions to piece the home together.

– Much like a piece of Ikea furniture. Let’s take a short break and then we’ll be back with the topic of prefab homes soon.

Domy z prefabrykatów – budownictwo przyszłości? – cz. I

– Dzień dobry. W zeszłym miesiącu rozmawialiśmy na temat nowoczesnych domów. Dziś ponownie spotykamy się z Adamem, aby dowiedzieć się co nieco o domach z prefabrykatów. Adamie, dziękuję za ponowne przyjęcie zaproszenia.

– Dzień dobry wszystkim. Cała przyjemność po mojej stronie.

– OK, zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest dom prefabrykowany?

– Choć wyróżnia się kilka typów budownictwa prefabrykowanego, wszystkie mają jedną wspólną cechę. Mianowicie są konstruowane poza placem budowy, w fabryce, a następnie transportowane na plac budowy w częściach, które po złożeniu w całość tworzą wytrzymały, energooszczędny i niedrogi dom. Domy prefabrykowane ewoluowały przez lata i obecnie dostępne są w szerokiej gamie rozmiarów, planów i stylów – zarówno w wersji ekonomicznej, jak i luksusowej.

– Brzmi interesująco. Jednak zanim przejdziemy do szczegółów, powiedz nam trochę więcej o różnych rodzajach nowoczesnych domów prefabrykowanych.

– Pewnie. Zacznijmy od domów modułowych. Składają się z jednego lub więcej modułów, które są konstruowane w fabryce, a następnie transportowane na plac budowy ciężarówką. Każdy moduł, przypominający wyglądem sześcienne pudełko, jest zwykle w pełni wyposażony w hydraulikę, okablowanie elektryczne, tynki, podłogi, drzwi, okna, schody i inne elementy – tak więc po złożeniu domu nie ma w zasadzie prac wykończeniowych do wykonania. Wprowadzenie się do takiego domu może zająć od trzech do czterech miesięcy od momentu złożenia zamówienia. Z kolei domy panelowe składane są z fabrycznie produkowanych paneli – ściennych, stropowych czy dachowych. Następnie każdy panel dostarczany jest na plac budowy. W przypadku zamkniętej drewnianej konstrukcji szkieletowej panele ścienne są zaopatrzone w izolację cieplną, płyty gipsowo-kartonowe po stronie wewnętrznej, warstwę elewacyjną po stronie zewnętrznej, a nawet okna, drzwi i instalacje. Otwarte systemy składają się jedynie z konstrukcji szkieletowej odpowiednio dociętych drewnianych słupów, podwalin i oczepów wraz z poszyciem zewnętrznym, a zatem wymagają więcej pracy na miejscu. Ach! Zapomniałbym! Są też domy z tzw. gotowych zestawów (np. dom z bali), gdzie otrzymujesz po prostu zestaw dociętych na wymiar elementów, materiały konstrukcyjne oraz instrukcje i składasz z nich dom.

– To prawie jak meble z Ikei. Zróbmy sobie krótką przerwę. Do tematu domów prefabrykowanych wkrótce wrócimy.

 

Zobacz też: Prefab homes – housing of the future? – part 2

Słowniczek/Vocabulary

prefabricated/prefab home/house – dom z prefabrykatów

off-site – poza placem budowy

on-site – na miejscu, na budowie

in pieces – w częściach

hard-wearing – wytrzymały

economical – ekonomiczny

luxurious – luksusowy

fully-outfitted/fully-equipped – w pełni wyposażony

drywall – tynkowanie

factory-manufactured – produkowane fabrycznie

timber frame – szkielet drewniany

plasterboard – płyta gipsowo-kartonowa

external/facade cladding – elewacja (cladding – okładzina)

pre-cut – docięte na wymiar

stud – słup

sill plate/sole plate – podwalina

cap – oczep

(wali) sheathing – poszycie (ściany)

kit – komplet/zestaw części/elementów

log cabin – dom z bali

Użyteczne zwroty Useful phrases

We’re meeting again to… – Spotkamy się ponownie, aby…

Thanks for joining us. – Dziękuję za dołączenie do nas.

The pleasure is all mine. – Cała przyjemność po mojej stronie.

Let’s start from the basics. – Zacznijmy od podstaw.

They have one thing in common. – Mają jedną rzecz wspólną.

There are several types of… – Wyróżnia się kilka rodzajów…

They consist of… – Składają się z…

It looks like… – Wygląda jak…

Much like… – Prawie jak…

They come in a variety of… (sizes, colours). – Dostępne są w różnorodnych. (rozmiarach, kolorach).

Before we go into details… – Zanim przejdziemy do szczegółów.

Please, tell us a bit more about. – Proszę, powiedz nam nieco więcej o.

It might take around… days/weeks/ months to. – Może to zająć około… dni/tygodni/miesięcy, żeby.

I almost forgot. – Zapomniałbym.

Let’s take a short break. – Zróbmy sobie krótką przerwę.

 

Przygotowała: Magdalena Marcinkowska

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in