Gdańska Lastadia po remoncie

17.07.2020

Lastadia w Gdańsku przeszła gruntowną rewitalizację. Wzmocniono ściany, wykonano termomodernizację, przywrócono historyczny płaski dach, wymieniono stolarkę okienną, odrestaurowano zabytkowe elementy klatki schodowej. Remont kosztował ponad 41 mln złotych netto. ZDJĘCIA

Lastadia – historia budynków

Pierwszy budynek wzniesiono w 1837 r. na planie długiego prostokąta. Do chwili utworzenia Wolnego Miasta znajdowało się w nim Gimnazjum Miejskie. Po II wojnie światowej do 2009 roku swoją siedzibę miało tu Technikum Przemysłu Spożywczego i Chemicznego. Ze względu na bardzo zły stan techniczny budynku przestał on pełnić funkcje edukacyjne. Pierwotnie budynek przykryty był płaskim dachem. Ceglane fasady zdobią typowe dla neogotyckiego stylu gzymsy i łuki oraz wysokie i smukłe sterczyny, akcentujące najważniejsze pionowe podziały elewacji. W osi frontowej widać dużą tablice z napisem Artium liberalium studiis sacrum (Przybytek studiów nauk wyzwolonych).

 

Drugi budynek, wzniesiony w latach 1875-1878 jako gmach Naddyrekcji Poczty Królewskiej, zaprojektowany przez cenionego niemieckiego architekta Carla Schwatlo, po zniszczeniach wojennych i dobudowie został oddany do użytku jako Internat Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego. Trzykondygnacyjny, o kubaturze zbliżonej do budynku Gimnazjum, z dwoma niewielkimi bocznymi skrzydłami, z elewacją bogatą w kamienne i ceramiczne detale, i pokryty wielospadowym dachem z lukarnami, użytkowany był do 2016 roku. W późniejszym czasie nie spełniał wymogów technicznych i bezpieczeństwa, zwłaszcza z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 

Polecamy:

Fot. Lastadia przed i po remoncie

 

 

 

Lastadia – zakres remontu

Prace przy rewitalizacji neogotyckich budynków przy ul. Lastadia 2 i 41 w Gdańsku rozpoczęły się we wrześniu 2017 roku. W ramach prac w obu budynkach zainstalowano windy, wymieniono stolarkę okienną, przeprowadzono izolację fundamentów, a wszystkie ściany nośne wzmocniono za pomocą mikropali. Zrealizowano kompleksową termomodernizację (ocieplenie wykonano od wewnątrz), a ceglana elewacja została w pełni odrestaurowana. W budynku dawnego Gimnazjum Miejskiego odsłonięta została północna ściana szczytowa gmachu w swoim pierwotnym kształcie. Przywrócono historyczny płaski dach. W miejscu poddasza użytkowego powstała dodatkowa kondygnacja. Wymieniono nieoryginalne stropy, zachowane zostały stropy kolebkowe, a stropy nad sienią i w korytarzach wzmocniono. W budynku dawnej Bursy (a w XIX wieku – Naddyrekcji Poczty Królewskiej) stropy zostały zachowane i wzmocnione. Odrestaurowane zostały elementy historycznej klatki schodowej i balustrady. Wszystkie prace prowadzono z uwzględnieniem historycznej wartości budynków, pod nadzorem konserwatorskim.

Prace obejmowały też rozbiórkę budynku przy ul. Lastadia 1 i zagospodarowanie terenu (przygotowanie dróg dojazdowych i parkingu dla samochodów osobowych, przebudowa chodników, budowa oświetlenia ulicznego, wykonanie ogrodów deszczowych).

Budynki zostaną przeznaczone na cele biurowe. Będzie tu miał siedzibę Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Gdański Urzęd Pracy.

 

Urząd Miejski w Gdańsku

Zobacz też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in