Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego buduje kolejne mieszkania

17.07.2020

Nowe budynki WTBS powstaną przy ulicy Nawrot 98 w Łodzi. Działkę pod zabudowę wnosi aportem miasto.

 

Po zakończeniu inwestycji miasto Łodź będzie miało prawo kierować lokatorów do zasobu Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które pozostanie właścicielem i zarządcą nieruchomością. Inwestycja przy ulicy Nawrot będzie już czwartą realizowaną w tym systemie. Wcześniejsze inwestycje, w których miasto albo wnosiło aportem działkę, albo partycypowało w kosztach inwestycji to: wybudowany w 2015 roku blok mieszkalny przy ul. Kaliskiej 11/17, blok przy Wysokiej 25/27 oraz budynek przy ul. Wysokiej 30 (oddanie do użytkowania w roku 2021). Miasto Łódź przekazało aportem spółce kilka innych działek, m.in. przy ul. Skierniewickiej, Przędzalnianej, a w planach jest działka przy ulicy Oblęgorskiej. Powstaną tam kolejne mieszkania budowane przez WTBS, w których miasto także będzie chciało mieć swój udział czyli kolejną pulę mieszkań dla najemców komunalnych.

 

 

Inwestycja WTBS przy ulicy Nawrot w Łodzi

  • powierzchnia terenu inwestycji – 999 m2
  • powierzchnia zabudowy – 999 m2
  • ilość miejsc parkingowych – 24
  • współczynnik pow. zabud. do pow. działek bud. 100%
  • liczba mieszkań – ok. 35
  • powierzchnia mieszkań – 1340 m2
  • liczba lokali użytkowych w parterze budynku – 1
  • powierzchnia użytkowa lokalu – ok. 40 m2
  • szacunkowy koszt inwestycji – ok. 10 mln zł

Urząd Miasta Łodzi

Zobacz też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in