Forum Termomodernizacja 2023

26.10.2023

Forum Termomodernizacja pt. „Termomodernizacja dla ochrony klimatu i czystego powietrza”, zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE), odbyło się 10 października 2023 r. w Warszawie.

 

Forum Termomodernizacja 2023 to XXII z organizowanych corocznie od 22 lat spotkań audytorów energetycznych i projektantów przy udziale przedstawicieli władz państwowych, firm działających w sektorze budownictwa oraz instytucji finansowych. Wydarzenie patronatem honorowym objęły: MRiT, NFOŚIGW, BGK. Stacjonarny udział w forum wzięło 181 osób, zaś w trybie online – 86 osób.

 

Forum Termomodernizacja 2023

Fot. Łukasz Hada

 

Forum Termomodernizacja 2023 otworzył Dariusz Heim, prezes ZAE, który powitał uczestników, honorowych gości i sponsorów forum, a następnie oddał głos Tomaszowi Gałązce, przedstawicielowi MRiT. Prelegent wygłosił przemówienie pt. „Nowa odsłona świadectw charakterystyki energetycznej budynków jako ważny element wdrażania zasady Energy Efficiency First w budownictwie – dotychczasowa praktyka i zamierzenia legislacyjne”.
Następnie Łukasz Tomaszewski, przedstawiciel Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w wystąpieniu zatytułowanym „Prosumenci OZE jako ważny element polityki klimatycznej Polski” podkreślił dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce w ostatnich kilku latach. Jerzy Kwiatkowski z NAPE S.A. wygłosił referat „Nowa metodyka wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków – wyzwania dla audytorów”. Z kolei Daniel Markiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Beneficjenta Indywidualnego w NFOŚiGW, przedstawił rezultaty programu „Czyste Powietrze” w postaci statystyk złożonych wniosków, kwot przyznanych i wypłaconych dofinansowań oraz ulg termomodernizacyjnych. Szymon Czarkowski z firmy Viessmann zaprezentował referat pt. „Układy hybrydowe – czy to rozsądne i bezpieczne rozwiązanie?” Sesję zakończyła prezentacja Bartłomieja Wasiuka z VeloBanku, w której przedstawił ofertę współpracy dla audytorów w zakresie finansowania inwestycji klientów banku służących transformacji energetycznej.

W II sesji, moderowanej przez Arkadiusza Węglarza, wystąpił Piotr Krysik, współautor e-learningowego kursu na temat zasad przygotowania audytu energetycznego domów jednorodzinnych zgodnie z wymaganiami programu „Czyste Powietrze”, organizowanego przez ZAE przy współpracy z FPE i KAPE. Piotr Narowski z Politechniki Warszawskiej w referacie pt. „Nowe dane meteorologiczne do obliczeń energetycznych budynków” przedstawił rys historyczny dotyczący źródeł danych meteorologicznych oraz metod ich przygotowania. Następnie Wojciech Bodziacki z BOŚ przedstawił ofertę banku w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych w sektorze mieszkaniowym, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanego programu ELENA. Sebastian Kondracki z Gazuno wygłosił referat pt. „Efektywna termomodernizacja budynków z wykorzystaniem pomp ciepła”. Tomasz Makowski z BGK omówił nowe możliwości finansowania termomodernizacji związane z kolejną nowelizacją ustawy o FTiR z 1.12.2022 r. Sesję zakończył Łukasz Kamiński z firmy Kiona, który zaprezentował samouczący się system zarządzania energią w budynkach „Kiona Edge” oparty na cyfrowym model budynku.

W III sesji, moderowanej przez Andrzeja Wiszniewskiego, Michał Pierzchalski omówił przykład zrealizowanej z sukcesem inwestycji termomodernizacji budynku jednorodzinnego do standardu nZEB. Arkadiusz Węglarz przedstawił założenia i wstępne rezultaty realizacji projektu Build Up Skills. Z kolei Daniel Drozdowicz z Rockwool zaprezentował zalety wyrobów z wełny mineralnej jako właściwych ze względu na ochronę przeciwogniową dla izolacji termicznej dachów płaskich, na których zamontowane mają być panele fotowoltaiczne. Michał Strzeszewski z Sankom zreferował nowe funkcjonalności oprogramowania Audytor Set.
Na zakończenie forum prezes ZAE krótko podsumował obrady.
Więcej na www.zae.org.pl/forum-termomodernizacja-2023

 

Andrzej Wiszniewski

 

Czytaj także:

Termomodernizacja starego domu typu kostka i domu typu stodoła. Ile można zaoszczędzić?

Termomodernizacja po polsku. Raport o niskoemisyjnych inwestycjach w sektorze budynków

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in