Fibrobeton nie tylko do posadzek

19.01.2007

Spośród wielu znanych z literatury i aplikacji technicznych rozwiązań materiałowych, mających na celu głównie zmniejszenie kruchości i zwiększenie wytrzymałości na zginanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych, obecnie szczególne znaczenie mają technologie stosujące zbrojenie rozproszone w betonach.

Artykuł sponsorowany
Spośród wielu znanych z literatury i aplikacji technicznych rozwiązań materiałowych, mających na celu głównie zmniejszenie kruchości i zwiększenie wytrzymałości na zginanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych, obecnie szczególne znaczenie mają technologie stosujące zbrojenie rozproszone w betonach.

Najczęściej stosowanym zbrojeniem rozproszonym są krótkie włókna stalowe o wypracowanym doświadczalnie kształcie i proporcjach wymiarowych (np. włókna firmy Arcelor), które wymieszane z mieszanką betonową układają się dowolnie w całej jej objętości, stosownie do stopnia wymieszania, technologii układania i zagęszczania mieszanki fibrobetonowej.

Obecnie coraz częstsze zastosowanie fibrobetonów do wytwarzania posadzek przemysłowych skutkuje zwiększoną ich odpornością na spękania i samodylatacje powierzchniowe poprzez zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz przeciwdziałanie skurczowi betonu i powstawaniu rys skurczowych. Poprawia to znacznie spójność powierzchniową betonu po jego związaniu, poprawiając tym samym szczelność i wodoszczelność betonu.

Zastosowanie fibrobetonów w budownictwie powszechnym (nie tylko przemysłowym) powinno jednak znaleźć znacznie szersze zastosowanie.
Fibrobetony w technologii wytwarzania stropów

Zarówno z wielu publikacji, jak i z własnych doświadczeń rzeczoznawcy budowlanego często spotykamy się z faktami:

prawidłowego zaprojektowania, prawidłowego materiałowego rozwiązania i prawidłowego zazbrojenia stropów w obiektach  budowlanych,
prawidłowego zagęszczenia mieszanki betonowej w stropie i poprawnej jej pielęgnacji, lecz niestety (niejednokrotnie już w czasie pielęgnacji) powstawaniem w nich spękań i nieszczelności skutkujących po związaniu betonu zaciekami i przenikaniem wody. Zawsze wtedy stwierdza się, że przyczyną nieszczelności w tych stropach było tworzenie się rys skurczowych, a nawet samodylatacji, powodujących brak szczelności i ciągłości struktury betonu.

Problem ten skutecznie może być rozwiązany poprzez zastosowanie odpowiednio zaprojektowanej mieszanki fibrobetonowej.
{mospagebreak}
Na deskowaniach należy jedynie ułożyć na podkładkach o wysokości co najmniej 5 cm zaprojektowane zbrojenie
z prętów stalowych ø20 mm, a nastepnie ułożyć mieszankę fibrobetonową na zaprojektowaną grubość stropu. Uzyskuje się wówczas monolityczny strop fibrobetonowy TAB-Slab.

Pielęgnacja betonu w stropie powinna odbyć się poprzez nałożenie metodą natrysku specjalnego preparatu błonkotwórczego na świeży beton. Technika ta pozwala na wykorzystanie wody zarobowej do procesów chemicznego wiązania cementu i zabezpiecza przed odparowaniem wody. Tradycyjne metody pielęgnacji betonu poprzez częste zraszanie płyty betonowej nie są zalecane
z uwagi na możliwość uszkadzania powierzchni betonu i niekorzystnego ługowania niektórych jego składników.

{mospagebreak}
Zalety zastosowania fibrobetonów w stropach:

upraszcza proces budowlany,
wyklucza błędy ułożenia zbrojenia,
pozwala znacznie zaoszczędzić czas budowy,
redukuje koszty,
poprawia właściwości betonu,
poprawia zabezpieczenie naroży.

Pracę włókien stalowych w konstrukcji płyt stropowych TAB-Slab może zobrazować fotografia poniżej.

 

Porównanie kalkulacji materiałowo-kosztowej wyliczonej na podstawie praktycznie wykonanej konstrukcji stropu obiektu „Daugawpils” na Litwie przez Dipl.Ing. Jurgena Mandl – przedstawiciela firmy Arcelor Bissen S.A. przedstawiono w tabeli.
Włókna produkowane przez Arcelor posiadają korzystnie dobrane i praktycznie zweryfikowane wymiary. Posiadają one certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 w standardzie.
TREFILARBED jest częścią long Carbon Division grupy ARCELOR specjalizującej się w produkcji drutów niskowęglowych. TREFILARBED jest producentem włókien stalowych od ponad 25 lat. Oferujemy sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne i wciąż pracujemy nad nowymi. Nasz dział techniczny opracowuje projekty konstrukcji fibrobetonowych dla konkretnych warunków pracy elementu.
dr inż. Jan Mizera
rzeczoznawca budowlany
mgr inż. Mirosław Hosumbek
Arcelor
Adres biura sprzedaży:
Arcelor Syców, Wioska 28D,
56-500 Syców,
tel. 062 786 92 11, fax 062 786 92 11
e-mail: miroslaw.hosumbek@arcelor.com

Zamów
prenumeratę

Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
styczeń 2007. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in