Budowa domów jednorodzinnych bez pozwoleń?

19.01.2007

Ministerstwo Budownictwa przygotowało założenia do nowej ustawy – Prawo budowlane. Przewidziano m.in. uproszczenie procedur związanych z budową domów jednorodzinnych. Nie byłoby potrzebne pozwolenie na budowę, inwestor zgłaszałby tylko zamiar budowy, załączając do zgłoszenia projekt budowlany i inne wymagane dokumenty.

Ministerstwo Budownictwa przygotowało założenia do nowej ustawy – Prawo budowlane. Przewidziano m.in. uproszczenie procedur związanych z budową domów jednorodzinnych. Nie byłoby potrzebne pozwolenie na budowę, inwestor zgłaszałby tylko zamiar budowy, załączając do zgłoszenia projekt budowlany i inne wymagane dokumenty.

W przypadku działki objętej planem zagospodarowania przestrzennego po zgłoszeniu przez inwestora budowy starostwo miałoby obowiązek sprawdzić w ciągu 2 tygodni, czy złożone przez inwestora dokumenty nie wymagają uzupełnień. Obecnie taka uproszczona procedura obowiązuje tylko przy małych obiektach budowlanych (do 35 m2). Część ekspertów uważa, że liberalizacja przepisów może spowodować zmniejszenie bezpieczeństwa obiektów. Jednak zdaniem Janusza Rymszy, sekretarza Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, pomysł ministra zmierza w dobrym kierunku, jeżeli wraz ze zgłoszeniem będą kontrolowane projekty budynków oraz po zakończeniu inwestycji będzie sprawdzane, czy budynek został wykonany zgodnie z planem.

źródło: portal internetowy Gazety Prawnej

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in