„Sportowy” keramzyt maxit

19.01.2007

Po kolejnych sportowych sukcesach reprezentacji Polski z reguły następuje kolejna fala decyzji o budowie nowych i modernizacji istniejących obiektów sportowych. Obecnie wymagania stawiane boiskom są coraz wyższe, natomiast lokalizacje i warunki geotechniczne nie zawsze najlepsze.

Artykuł sponsorowany
Po kolejnych sportowych sukcesach reprezentacji Polski z reguły następuje kolejna fala decyzji o budowie nowych i modernizacji istniejących obiektów sportowych. Obecnie wymagania stawiane boiskom są coraz wyższe, natomiast lokalizacje i warunki geotechniczne nie zawsze najlepsze.

Fot.1

Płyta boiska powinna być trwała, odporna na niekorzystne oddziaływanie gruntów (np. wysadzinowych) i tak skonstruowana, aby nie gromadziła się na niej woda.

Wprowadzenie keramzytu maxit jako jednej z warstw podbudowy boiska rozwiązuje większość problemów, gdyż kruszywo to:

izoluje termicznie grunt pod nawierzchnią ograniczając procesy wysadzinowe,
drenuje podłoże nawierzchni, dzięki czemu nie zatrzymuje ono wód opadowych na powierzchni,
stanowi mocne podłoże pod płytę boiska, którą trudno wykonać na gruntach słabonośnych, nawodnionych lub nasypach.

Podłoże pod płytę boiska składa się najczęściej z następujących warstw:

1)  podsypki piaskowej
2) geowłokniny
3) keramzytu maxit frakcji 10–20 mm o grubości warstwy 20–40 cm
4) geowłókniny
5) tłucznia lub żwiru
6) humusu i trawy

Układ warstw podbudowy pod bieżnię tartanową jest podobny, z tą różnicą, że bezpośrednio na keramzycie układa się podłoże betonowe, a na nim nawierzchnię. W całej Europie izolacja podłoży pod boiska keramzytem maxit jest stosowana bardzo często. Przykładowo w Norwegii, gdzie grunty słabonośne występują bardzo rzadko, co roku powstaje kilkanaście boisk na keramzycie. W Polsce możemy również pochwalić się takimi realizacjami.
{mospagebreak}

  

Fot. 2

Fot. 3

  

Fot. 4

Fot. 5

Między innymi na keramzycie zrealizowano już część płyty boiska w Szczecinku (fot. 1), korty w Lublinie (fot. 2 i 3) i bieżnię boiska
w Milejczycach woj. Podlaskie (fot. 4, 5, 6). W przygotowaniu i realizacji są kolejne obiekty.

Fot. 6

Przy projektowaniu i wykonawstwie tego typu obiektów należy pamiętać, aby keramzyt był jak najlżejszy. Umożliwia to ograniczenie grubości warstwy, a co za tym idzie oszczędności finansowe. Warunek ten spełnia keramzyt maxit frakcji 10–20 mm i ciężarze nasypowym poniżej 300 kg/m3.
Andrzej Dobrowolski
doradca techniczny
w firmie maxit sp. z o.o.
maxit sp. z o.o.
Zakład Produkcji Keramzytu
ul. Krasickiego 9, 83-140 Gniew
tel.: 058 535 25 95,
e-mail: maxit@maxit.pl
www.maxit.pl

Zamów
prenumeratę

Artykuł zamieszczony 
w „Inżynierze budownictwa”, 
styczeń 2007. 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in