EcoGenerator – energia zamiast śmieci

05.02.2015

EcoGenerator, czyli Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, to kolejny kontrakt z zakresu ochrony środowiska realizowany przez Mostostal Warszawa SA. Inwestycja będzie jedną z najnowocześniejszych spalarń w Europie.

W porcie szczecińskim na Ostrowie Grabowskim powstaje Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Będzie działać pod nazwą EcoGenerator, bo spalając 150 tys. ton odpadów komunalnych rocznie przyczyni się do ograniczenia składowania odpadów, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. Jednocześnie będzie produkował energię cieplną i elektryczną. Moc elektrociepłowni w kogeneracji to: 7,5 MWe i 32 MWt. Przewidziana roczna wartość produkcji energii: 56 tys. MWh i 850 tys. GJ (tyle potrzeba, by zapewnić energię elektryczną i ciepło dla ok. 30 tys. mieszkań).

W chwili obecnej na budowie EcoGeneratora w Szczecinie, najwięcej dzieje się w hali kotłów, gdzie trwa montaż dwóch linii spalania odpadów – rusztów, kotłów przegrzewaczy i ekonomizerów. Nad całością prac czuwa Departament Ochrony Środowiska Mostostalu Warszawa.

 

 

Montaż kotła pierwszej linii planowany jest na koniec lutego, drugiej – w połowie marca. Na ruszcie pierwszej linii zakończono już układanie żeliwnych rusztowin, na których będą spalane odpady. Każdy z dwóch rusztów schodkowych posuwisto zwrotnych ma wymiary 4 x 11 m. Ruszty EcoGeneratora będą razem spalać 20 ton odpadów na godzinę. Spaliny dzięki dwóm kotłom zastaną zamienione w energię cieplną i elektryczną. Konstrukcja nośna hali kotłów ma teraz 16 m nad poziomem zero i 4,5 m – pod. W lutym zostanie podniesiona do 23 m. Zanim odpady spalą się na rusztach, przejdą przez dwukomorowy bunkier. To wielka żelbetowa wanna, do której śmieci będą zrzucane z ciężarówek. Bunkier będzie swego rodzaju magazynem, gdzie zostanie zgromadzony zapas paliwa dla EcoGeneratora na 6 dni pracy – dzięki czemu zakład będzie działał bez przerwy, 24 godziny na dobę, nawet wówczas, gdyby ciężarówki z jakiegoś powodu przestały dojeżdżać na Ostrów Grabowski. Bardzo ważnym zadaniem operatora suwnic w bunkrze będzie także rozdrobnienie i wymieszanie odpadów tak, aby miały odpowiednią średnią kaloryczność (ok. 10,5 tys. kJ/kg).

Na terenie hali Instalacji Oczyszczania Spalin (IOS) do końca lutego toczyć się będą też prace zbrojeniowe. Robotnicy kończą fundament pod montaż komina, powstała też studnia ściekowa. Natomiast w maszynowni prowadzone są roboty zbrojeniowe i szalunkowe ścian fundamentowych. Tam, gdzie stanie magazyn żużla, jest już podkład pod płytę fundamentową. Najbliższe tygodnie to montaż zbrojenia i wylewanie płyty fundamentowej.

Za realizację projektu odpowiada miejska spółka celowa Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Generalnym wykonawcą spalarni jest Mostostal Warszawa SA. Koszt inwestycji: 711 mln zł. Główne źródła finansowania: 255 mln zł – dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej, 280,7 mln zł – pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 60 mln zł – środki własne ZUO.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in