Działania Opolskiej OIIB

25.10.2022

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, choć najmniejsza liczebnie w kraju, odnotowuje sporą aktywność. Ostatnie tygodnie to międzynarodowa konferencja związana z inżynierią środowiska, a także kilka wyjazdów szkoleniowo-technicznych. Oto relacje z tych wydarzeń.

 

OPOLE GOSPODARZEM MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ

26–28 września br. odbyła się w Opolu V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ECCE 2022 – 5th International Scientific Conference „Environmental Challenges in Civil Engineering”.

Te międzynarodowe spotkania odbywają się od 2014 r. co 2 lata. Ich tematem są „Zagadnienia inżynierii środowiska w budownictwie”. Organizacja tak dużego przedsięwzięcia była możliwa dzięki współpracy sektora inżynierskiego reprezentowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Opolu (PZITB), Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Opolu oraz środowiska naukowego związanego z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. W 2018 r. dołączył ważny współorganizator: Komisja Inżynierii Budowlanej – Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.

W trakcie konferencji omawiane są takie zagadnienia, jak:

  • budownictwo zrównoważone, oddziaływanie na środowisko;
  • inżynieria materiałów budowlanych, zagospodarowanie odpadów w budownictwie;
  • projektowanie obiektów budowlanych, w tym rekonstrukcja i odnowa obiektów zabytkowych;
  • zagadnienia prawno-organizacyjne przygotowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych.

 

Działania Opolskiej OIIB

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ECCE 2022 – 5th International Scientific Conference „Environmental Challenges in Civil Engineering”

 

Kolejne konferencje miały miejsce w latach 2016 i 2018. Ta ostatnia zapisała się rekordową liczbą zgłoszonych referatów – 139 z 16 ośrodków krajowych i 11 zagranicznych (USA, Rosji, Norwegii, Grecji, Tajlandii, Czech, Malezji, Niemiec, Włoch, Słowacji, Ukrainy). Zaplanowana na rok 2020 konferencja ze względu na panującą w Europie i na całym świecie pandemię

SARS-CoV-2 nie odbyła się w tradycyjnej formie. Natomiast w wydawnictwie pt. „Environmental Challenges in Civil Engineering” (red. Z. Zembaty, D. Bęben, Z. Perkowski, A. Rak, G. Bosco, P. Solanki) opublikowano 16 artykułów.

W tegorocznej edycji spośród nadesłanych prac zakwalifikowano do wygłoszenia i opublikowania 30 z nich. Wśród gości znaleźli się naukowcy z ośrodków zagranicznych z Włoch, Słowacji, Ukrainy, Rumunii, Grecji, Izraela, Niemiec, Portugalii, USA, Turcji. Prace w języku angielskim zostaną zamieszczone w specjalnym wydawnictwie Springer. Streszczenia referatów oraz materiał promocyjny przygotowany przez firmy uczestniczące w ECCE 2022 zostały opublikowane w „Book of Abstracts” wydanym przez PZITB Oddział w Opolu. Tradycyjnie, jak w poprzednich edycjach konferencji, w drugim dniu sesji odbyła się wycieczka techniczna do Cementowni Górażdże. Uczestnicy zostali zapoznani z pełnym procesem produkcji klinkieru i cementu.

 

Opracował Wiesław Baran

 

INŻYNIEROWIE W GŁUBCZYCACH POZNAJĄ TECHNOLOGIĘ BIM

W ramach spotkania szkoleniowo-technicznego dla członków Opolskiej OIIB z powiatu głubczyckiego (29 lipca br.) można było zwiedzić budowę, na której są stosowane nowe wyroby silikatowe, a także wprowadzono ułatwiony i nowoczesny sposób wznoszenia budynków mieszkalnych, wykorzystujący również technologię BIM.

W Głubczycach przy ul. Dworcowej powstało osiedle 28 budynków w zabudowie szeregowej oraz 2 budynki wielorodzinne. Za tę realizację firma TBC Development  otrzymała  wyróżnienie „Innovatix 2022” na gali Lidera Budownictwa, za wdrażanie innowacyjnych technologii w budownictwie.

Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z technologią szybkiego wznoszenia budynków z bloczków przy użyciu miniżurawi. Jest to system wielkowymiarowych, wapienno-piaskowych elementów murowych, które dzięki swym wymiarom pozwalają na skrócenie czasu robót murowych nawet do 50%, co wymiernie przekłada się na oszczędności wykonawcze. Jeden dwuosobowy zespół posługujący się miniżurawiem jest w stanie wykonać ok. 50 m² ściany w ciągu jednego dnia roboczego, co jest równoważne pracy 7 murarzy wykonujących taką samą ścianę z elementów drobnowymiarowych. Elementy silikatowe mają wiele zalet. Wyróżniają się jedną z najniższych promieniotwórczości naturalnych, najwyższą odpornością na ogień i zamarzanie oraz są odporne na grzyby pleśniowe. Ściany z tych bloków spełniają najsurowsze normy akustyczne – sprawdzają się w budynkach o podwyższonych standardach akustycznych. Do produkcji silikatów stosuje się trzy składniki: wapno palone (8%), piasek (89%) oraz wodę (3%). Wyroby te nie wymagają wypalania w piecach.

 

Opracował Dariusz Bajno

 

Działania Opolskiej OIIB

Spotkanie szkoleniowo-techniczne dla członków Opolskiej OIIB z powiatu głubczyckiego

 

SPOTKANIE W NYSIE Z POWODZIĄ W TLE

Spotkanie inżynierów z powiatu nyskiego – członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Nysie, związane z 50-leciem oddania do użytku zbiornika wodnego Nysa, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Poprzednie, odbywające się w trakcie jego modernizacji, zgromadziło ponad 120 osób, na tegoroczne (7 października w siedzibie Zarządu Zlewni w Nysie) stawiło się ich blisko 50. Nic w tym dziwnego, biorąc pod uwagę wspomnienie powodzi tysiąclecia z 1997 r. i wiszące w powietrzu pytanie: czy zbiornik wytrzyma napór zwałów wody i czy miastu nie grozi zagłada?

Planowana modernizacja zbiornika była bardzo wyczekiwanym przedsięwzięciem. Jej podstawowe obiekty to zapora czołowa, budowla upustowa, którą tworzy czteroprzęsłowy jaz betonowy, przelew boczny, 2 przepompownie, elektrownia wodna oraz przepławka. Ta ostatnia jest najdłuższą w Europie – odcinek o długości 3,5 km prowadzi od Nysy Kłodzkiej do Białej Głuchołaskiej. Kosztowała, bagatela, 38 mln zł. Niedawno była po raz pierwszy odmulana. Wyposażona jest w komory spoczynkowe, rygle, które regulują szybkość przepływu wody, podświetlenia. Sławomir Janik, dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie, żartuje: Ryby mają full wypas.

Całość przedsięwzięcia kosztowała 445 mln zł i sfinansowała ją w 80% Unia Europejska (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Było to jedno z najbardziej spektakularnych i skomplikowanych przedsięwzięć hydrotechnicznych ostatnich lat – prowadzone na czynnym zbiorniku, przy utrzymywaniu ciągłości przepływu wód. Bezpośrednią ochroną obejmuje ok. 52 tys. mieszkańców Nysy i okolic. Jest to obszar ok. 22 tys. ha. Pośrednią ochronę daje 728 tys. mieszkańców, zapewniając bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w dolinie Odry. Efekty odczuwają mieszkańcy Nysy, Otmuchowa, Lewina Brzeskiego, Oławy i Wrocławia.

 

Działania Opolskiej OIIB

Spotkanie inżynierów z powiatu nyskiego w siedzibie Zarządu Zlewni w Nysie

 

– Czy jesteśmy w stu procentach bezpieczni? – pytali opolscy inżynierowie. –  Nie ma stuprocentowych zabezpieczeń –  zauważył dyrektor Janik. – Musimy zacząć od przeciwdziałania własnej bezmyślności. Zaorane miedze, nieczyszczone rowy melioracyjne, na polu kukurydza, która nie blokuje przepływu wody tak jak siane do niedawna zboże, czy wszechobecna kostka brukowa. Trudno w takiej sytuacji opanować np. deszcze nawalne punktowe na małych obszarach, które pojawiają się coraz częściej, czy lokalne powodzie, np. w zlewni rzeki Mora.

Nysa wraz z trzema innymi zbiornikami – Topola, Kozielno, Otmuchów tworzy kompleks wspólnie zarządzanych budowli hydrotechnicznych. Na bieżąco aktualizowane są informacje na hydroportalach o prognozowanych przepływach. Działa cały system łączności, co pozwala podejmować działania z wyprzedzeniem. Uczestnicy spotkania zwiedzający zbiornik od kuchni mieli piękną pogodę i wspaniałe widoki na wodę oraz góry. Druga jego część to informacje o zmianach w prawie budowlanym, wdrażaniu platformy e-Budownictwo, rozmowy o etyce zawodu inżyniera. Marek Cygan, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Nysie, mówił o najczęstszych błędach popełnianych w trakcie budowy, Piotr Walch, naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nysie, wskazywał nowe za dania dla administracji architektoniczno-budowlanej w związku z cyfryzacją procedur w budownictwie, zaś Mieczysław Molencki, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Opolskiej OIIB, informował o coraz większej odpowiedzialności spoczywającej na kierownikach budowy oraz przypadkach mających swój finał w okręgowym sądzie dyscyplinarnym i sądzie powszechnym.

 

Opracowała Maria Szylska

 

Przeczytaj też:

Rozwój. Współpraca. Integracja – motto Mazowieckiej OIIB

Współpraca Lubuskiej OIIB z uczelniami

Wojewódzkie Święto Budowlanych w Łódzkiej OIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in