Dworzec w Rzepinie w remoncie

15.12.2021

Dworzec w Rzepinie, jeden z ośmiu obiektów w województwie lubuskim objętych Programem Inwestycji Dworcowych, przejdzie renowację.

 

Dworzec w Rzepinie

 

Pochodzący z końca XIX w. dworzec w Rzepinie zostanie zrewitalizowany i unowocześniony. 6 grudnia 2021 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy. Zostaną usunięte tynki z fasady, dzięki czemu odzyska ona swój pierwotny, ceglany wygląd. Odnowione, a w razie konieczności odtworzone na wzór historycznych zostaną detale architektoniczne, w tym m.in. tzw. palmety – ozdobne elementy w formie stylizowanych liści palmowych na narożach budynku i ścianie szczytowej. Przewidziano także odtworzenie świetlika nad holem oraz kominów. Elewacja będzie rozświetlona nową iluminacja nocną.

Dworzec w Rzepinie zyska również nowoczesne wnętrze. W holu znajdzie się przestrzeń obsługi podróżnych oraz poczekalnia. Wyposażenie stanowić będą m.in. ławki, gabloty na rozkład jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowy system informacji głosowej. Na parterze budynku zaprojektowano pomieszczenia kas biletowych, toalety, lokale usługowe oraz przeznaczone dla przewoźników kolejowych.

Dzięki przebudowie dworzec w Rzepinie stanie się przyjazny osobom z niepełnosprawnościami. Planowana jest likwidacja barier architektonicznych. W budynku pojawią się windy, ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, mapy z planem dotykowym dworca oraz oznakowanie w alfabecie Braille’a. Ponadto w projekcie dostosowano wysokość okienek kasowych do obsługi osób poruszających się na wózkach, a także zastosowano drzwi automatyczne.

Dworzec stanie się również bardziej ekologiczny i bezpieczny. Planowane jest wykonanie energooszczędnego oświetlenia w technologii LED wraz z automatyką sterującą. Natomiast w celu ograniczenia strat ciepła zaprojektowano ocieplenie budynku od wewnątrz oraz montaż stolarki okiennej i drzwiowej o niskim współczynniku przenikalności ciepła. W celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody zamontowane w budynku urządzenia i instalacje będą zarządzane przy pomocy systemu BMS. Zamontowane będą nowe systemy: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowe.

Otoczenie dworca będzie stanowić całość kompozycyjną z wcześniej przebudowaną przez samorząd lokalny przestrzenią. W zakresie prac ujęto położenie nowej nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury (ławek, koszy, oświetlenia). W pobliżu budynku powstanie również wiata rowerowa.

Dworzec w Rzepinie to jeden z 8 obiektów w województwie lubuskim objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016–2023. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt przebudowy obiektu wyniesie 12,6 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na pierwszą połowę 2023 r.

 

Źródło: MI

 

Przeczytaj też:

Nowy dworzec w Pomiechówku

Olsztyn Główny będzie modernizowany

Dworzec w Pucku do przebudowy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in