Die Decken in Einfamilienhäusern

05.09.2023

Posłuchaj: Pobierz:

 

– Guten Tag liebe Hörer! Wie wir Ihnen letztes Mal versprochen haben, befassen wir uns heute mit dem Thema die Decken in Einfamilienhäusern. Unser erfahrener Experte, Herr Christian Deka, ist heute bei mir im Studio.

– Guten Tag Herr Deka!
– Guten Tag Herr Redakteur, guten Tag liebe Hörer!
– Herr Deka, was ist eigentlich eine Decke und welche Rolle spielt sie in einem Einfamilienhaus?
– Eine Decke ist ein horizontales Bauteil, das einzelne Geschosse voneinander trennt. Die Decken übertragen die Lasten auf die vertikalen Konstruktionselemente und sind auch an der Aussteifung der Gebäudekonstruktion beteiligt. Da sie das gesamte Gebäude in Stockwerke teilen, schaffen sie zugleich neue, nutzbare Flächen. Sie sollten so hergestellt werden, dass sie auch Schalldämmung bilden und Brandübertragung vorbeugen können.
– Herr Deka, welche Arten von Decken lassen sich unterscheiden?
– Das hängt davon ab, welche Kriterien wir in Betracht ziehen würden. Die Decken können aus verschiedenen Materialien wie z.B. Holz, Stahlbeton oder Spannbeton gebaut werden. Wenn wir uns aber auf ihre Funktionen konzentrieren würden, würden wir über Geschoss-, Dachgeschoss- oder Flachdachdecken sprechen. Nach dem angewendeten Konstruktionssystem unterscheidet man zwischen Balken- ,Platten- oder Rippendecken. Art und Weise der Ausführung von Decken entscheidet darüber, ob wir mit monolithischen Decken, Halbfertigteil- und Fertigteildecken zu tun haben.
– Herr Deka, welche Deckenarten gehören zu den gängigsten Lösungen im Falle von Einfamilienhäusern?
– In Einfamilienhäusern kommen zahlreiche Deckensysteme zum Einsatz. Zu den ältesten von ihnen gehört sicherlich die Holzbalkendecke. In diesem Fall bestehen die tragenden Elemente aus Holzbalken. Sie werden auf die Außenwände und die tragenden Innenwände aufgelegt. Der Abstand der Balken kann unterschiedlich sein und hängt von ein paar Faktoren ab. Die Aufmerksamkeit verdienen auch Ziegeldecken, die aus dicht verlegten und mit einer Stahlbetonplatte verbundenen Stahlbetonrippen bestehen. Der Raum zwischen den Rippen wird mit Deckenziegeln verschiedener Art gefüllt. Sehr großer Beliebtheit erfreuen sich auch monolithische Stahlbetonplattendecken. Sie werden völlig vor Ort hergestellt. Die Fläche, die für die Decke vorgesehen worden ist, wird mit Schalung bedeckt. In die Schalung werden dann Bewehrungsstäbe eingelegt und das alles wird danach mit einer Betonmischung übergossen. Erwähnenswert sind natürlich auch Halbfertigteildecken wie z.B. Filigrandecken. Die Basis für diese Art der Decken bilden vorgefertigte Stahlbetonplatten, die mit Bewehrung versehen worden sind. Dann werden sie auf der Baustelle auf Stützen ausgelegt und mit zusätzlicher Armierung bedeckt. Das Ganze wird anschließend mit einer entsprechenden Menge von Beton übergossen.
– Wer die Wahl hat, hat die Qual. Herr Deka, welche von oben genannten Deckenarten wäre die beste Wahl?
– Alle besprochenen Lösungen haben sowohl Vor- als auch Nachteile. Ziegeldecken lassen sich leicht transportieren und nicht besonders kompliziert ausführen. Von Vorteil ist in diesem Fall große Schalldämmung. Die Schwierigkeiten könnten aber dann entstehen, wenn wir eine Decke mit einer komplizierten Form herstellen möchten. Die monolithischen Stahlbetonplattendecken dagegen zeichnen sich durch hohe Lastaufnahmefähigkeit und große Anpassungsmöglichkeiten. Ihre Ausführung ist aber mühsam und zeitaufwendig. Im Falle von den Halbfertigteildecken vom Typ Filigran ist es keine Schalung notwendig. Für die Montage erfordern sie leider den Einsatz vom schweren Gerät. Die Holzbalkendecken sind leicht und kostengünstig. Gegen die Holzdecken spricht aber ihre deutlich schlechtere Schalldämmung und unzureichender Feuerwiderstand.
– Liebe Hörer, lieber Herr Deka, unsere Zeit ist leider um. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Ankunft und Aufmerksamkeit. Ich hoffe wir hören uns in einem Monat wieder.
– Auf Wiedersehen.

Stropy w zabudowie jednorodzinnej

– Dzień dobry, drodzy słuchacze! Tak jak obiecaliśmy Państwu ostatnim razem, dziś zajmiemy się tematem stropów w zabudowie jednorodzinnej. Razem ze mną w studiu jest nasz doświadczony ekspert, pan Christian Deka.

– Dzień dobry, panie Deka!

– Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, drodzy słuchacze!

– Panie Deka, co to jest strop i jaką rolę pełni w domu jednorodzinnym?

– Strop jest poziomym elementem budowlanym, który oddziela od siebie poszczególne kondygnacje. Stropy przenoszą obciążenia na pionowe elementy konstrukcyjne i odgrywają również rolę usztywniającą dla konstrukcji budynku. Ponieważ dzielą one cały budynek na piętra, tworzą również nowe, użytkowe powierzchnie. Powinny być zbudowane w taki sposób, by mogły stanowić izolację akustyczną i zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia.

– Panie Deka, jakie rodzaje stropów można wyróżnić?

– To zależy od tego, jakie kryteria wzięlibyśmy pod uwagę. Stropy mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak drewno, żelbet czy beton sprężony. Ale jeśli skupilibyśmy się na ich funkcjach, mówilibyśmy o stropach międzykondygnacyjnych, stropach poddasza lub stropodachach. W zależności od zastosowanego systemu konstrukcyjnego rozróżnia się stropy belkowe, płytowe lub żebrowe. Sposób ich wykonania decyduje o tym, czy mamy do czynienia ze stropami monolitycznymi, półprefabrykowanymi czy prefabrykowanymi.

– Panie Deka, jakie rodzaje stropów należą do najczęściej stosowanych w przypadku domów jednorodzinnych?

– W domach jednorodzinnych stosuje się liczne systemy stropowe. Do najstarszych z nich należy z pewnością drewniany strop belkowy. W tym przypadku elementy nośne wykonane są z belek drewnianych. Umieszcza się je na ścianach zewnętrznych i nośnych ścianach wewnętrznych. Rozstaw belek może być różny i zależy od kilku czynników. Na uwagę zasługują także stropy gęstożebrowe, żelbetowo-ceramiczne, które składają się z gęsto rozmieszczonych żelbetowych żeber połączonych żelbetową płytą. Przestrzeń między żebrami jest wypełniona różnego rodzaju pustakami stropowymi. Dużą popularnością cieszą się stropy żelbetowe monolityczne w postaci płyty. Są one w całości wykonywane na placu budowy. Powierzchnia przewidziana na strop jest pokryta szalunkiem. Pręty zbrojeniowe są następnie układane w szalunku i tak powstała konstrukcja jest zalewana mieszanką betonową. Oczywiście warto również wspomnieć o stropach półprefabrykowanych, np. typu filigran. Podstawą tego rodzaju stropów są prefabrykowane płyty żelbetowe, które zostały wyposażone w zbrojenie. Na budowie układa się je na podporach i przykrywa dodatkowym zbrojeniem. Całość jest następnie zalewana odpowiednią ilością betonu.

– Sprawa nie jest prosta. Panie Deka, który z powyższych rodzajów stropów byłby najlepszym wyborem?

– Wszystkie omawiane rozwiązania mają zarówno zalety, jak i wady. Stropy gęstożebrowe są łatwe w transporcie i nieszczególnie skomplikowane w wykonaniu. Zaletą w tym przypadku jest dobra izolacja akustyczna. Natomiast trudności możemy napotkać wtedy, gdy chcielibyśmy stworzyć strop o    skomplikowanych kształtach. Z kolei stropy monolityczne płytowe charakteryzują się dużą zdolnością przyjmowania obciążeń i wieloma możliwościami adaptacyjnymi. Ich wykonanie wiąże się jednak ze znacznym nakładem czasu i pracy. W przypadku stropów półprefabrykowanych typu filigran nie stosuje się deskowania. Do ich montażu wymagane jest niestety użycie ciężkiego sprzętu. Drewniane stropy belkowe są lekkie i niedrogie. Przeciwko zastosowaniu tego rodzaju stropów przemawia ich wyraźnie gorsza izolacja akustyczna oraz niewystarczająca odporność ogniowa.

– Drodzy słuchacze, drogi panie Deka, nasz czas niestety dobiegł końca. Dziękuję za przybycie i uwagę. Mam nadzieję, że za miesiąc usłyszymy się ponownie.

– Do widzenia.

 

Słownictwo/Vokabeln
Decke f – strop
Geschoss n – piętro, kondygnacja
Stockwerk n – piętro
Holzdecke f – strop drewniany
Stahlbetonplattendecke f – strop żelbetowy płytowy
Spannbetondecke f – strop z betonu sprężonego
Ziegeldecke f – strop gęstożebrowy
Geschoss-/Dachgeschoss-/Flachdachdecke f – strop międzykondygnacyjny/poddasza/stropodach
Balken-/Platten-/Rippendecke f – strop belkowy/płytowy/żebrowy
Halbfertigteil-/Fertigteildecke f – strop półprefabrykowany/prefabrykowany
Holzbalkendecke f – strop na belkach drewnianych
Deckenziegel m – pustak stropowy
Betonrippe f – żebro betonowe
Stahlbetondecke f – strop żelbetowy

Bewehrungsstab m – pręt zbrojeniowy
Filigrandecke f – strop typu filigran
Lastaufnahmefähigkeit f – zdolność przyjmowania obciążeń
Anpassungsmöglichkeit f – możliwość adaptacyjna
Spannweite f – rozpiętość
Abstand m – odstęp
Schalung f – szalunek
ausführen – wykonywać
übergieβen – zalać
erfordern – wymagać
mühsam – męczący
zeitaufwendig – czasochłonny

 

Użyteczne zwroty/Nützliche Ausdrücke
Wer die Wahl hat, hat die Qual. – Wybór jest trudny.
die Aufmerksamkeit verdienen – zasługiwać na uwagę
vor Ort herstellen – stworzyć coś na miejscu

 

Przygotowała Agnieszka Czech

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in