„Diagnostyka obiektów budowlanych. Część 2.”

08.12.2021

Książka „Diagnostyka obiektów budowlanych. Część 2. Badania i oceny elementów i obiektów budowlanych” to kontynuacja cyklu, powstała pod redakcją prof. dr. hab. inż. Leonarda Runkiewicza.

 

Diagnostyka obiektów budowlanych jest bardzo ważną dziedziną wiedzy zarówno na etapie procesów inwestycyjnych, jak i eksploatacji. Podstawą poprawnie wykonywanych diagnostyk są badania i oceny elementów oraz obiektów budowlanych, wykonywane przez wysoko wyspecjalizowanych inżynierów i ekspertów, a także specjalistów i rzeczoznawców budowlanych.

W niniejszej monografii, będącej kontynuacją serii pod tym samym tytułem, przedstawiono zasady badań oraz ocen budynków i budowli, a także uzupełniające diagnostyki budowli o specjalnym przeznaczeniu, w tym dotyczące m.in.: budynków wielkopłytowych, właściwości cieplnych obiektów budowlanych, bezpieczeństwa rusztowań budowlanych.

Wnioski wpływające na określanie zasad wykonywania ekspertyz, diagnostyk i ocen wybranych typów obiektów budowlanych przedstawione w niniejszym opracowaniu były analizowane i recenzowane przez Komitet Naukowo-Programowy 16. Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”.

 

Diagnostyka obiektów budowlanych

„Diagnostyka obiektów budowlanych. Część 2. Badania i oceny elementów i obiektów budowlanych” pod red. Leonarda Runkiewicza.

Wyd. 1, str. 626, oprawa twarda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.

Książkę można nabyć w sklepie PWN.

 

 

Przeczytaj też:

Elewacje perforowane w renowacji obiektów – wybrane zagadnienia

Sprężone konstrukcje stropowe – charakterystyka, zastosowanie, podstawy projektowe

Akustyka w pobliżu linii kolejowej

 

Zobacz: Produkty

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in