Der Hausbau

06.02.2023

Posłuchaj: Pobierz:

 

– Guten Tag, ich habe vor ein Haus zu bauen. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen?
– Um ein Haus zu bauen, soll man ein Grundstück kaufen, eine Baugenehmigung erhalten, die entsprechenden finanziellen Mittel für die Realisierung der Investition aufbringen und beim Bauamt den Gebäudeentwurf  räsentieren.
Der Entwurf muss mit dem örtlichen Raumordnungsplan vorschriftgemäß sein. Während der Bauphase müssen viele Bauformalitäten erledigt werden. Außerdem soll man sich vergewissern, wie man den Bau anfangen soll, welche Ämter konsultiert werden müssen bevor man mit den direkten Arbeiten auf dem Grundstück beginnt. Ein Teil der Formalitäten muss vor Baubeginn erledigt werden – und diese nehmen etwas Zeit in Anspruch – einige erst nach seiner Fertigung.

 

Zwei Monate später.
– Guten Tag, ich habe ein Baugrundstück gekauft, habe ein fertiges Projekt, jetzt bemühe ich mich um eine  Baugenehmigung und dann kann ich mit den Arbeiten beginnen.
– Welches System wollen Sie verwenden?
– Welche Systeme habe ich zur Wahl?
– Den Bau kann man in einem wirtschaftlichen System, einem Kontaktsystem, mit einem Ersatzinvestor oder mit einem Generalunternehmer (schlüsselfertig) durchführen. Man kann den Bau an eine professionelle Ausführungsfirma vergeben, die viel Erfahrung hat und außerdem übernimmt sie die Verantwortung für die durchgeführten Arbeiten. Beim wirtschaftlichen System führen Sie selber den Bau, Sie kaufen die Baustoffe, beschäftigen Fachkräfte, Sie selber beaufsichtigen die Arbeiten und übernehmen die Kleinarbeiten.8 Bei diesem System jedoch, kann man viel Geld sparen und was noch wichtiger ist, man kann das Arbeitstempo Ihren finanziellen Möglichkeiten anpassen.
– Vielen Dank, ich werde mir das überlegen.
– Ich grüße Sie, ich habe mir alles durch den Kopf gehen lassen und werde mich höchstwahrscheinlich für das wirtschaftliche System entscheiden. Ich bin ein sehr guter Organisator und kann viele kleine Arbeiten auf der Baustelle selbst erledigen und für die verantwortungsvolle Aufgaben werde ich Fachleute beschäftigen. Können Sie mir bei der Auswahl helfen?
– Ja, sehr gerne. Notieren Sie sich bitte, wer welche Aufgaben übernehmen kann. Für die Fundamente, Decken, Schicht- und Trennwände sowie Treppen sollen Sie Maurer einstellen. Weiterhin die Dachdecker für die Dachdeckung, Elektriker für die Installation des Netzwerkes und der Elektrogeräte, Installateurs für die Heizungs- und Gasinstallationen, Verputzer und zu einem späteren Zeitpunkt auch die Maler.
– Super, ich werde im Internet nachsehen, welche Unternehmer in meiner Umgebung Bauarbeiten ausführen und versuche eine gute zu finden, die gleichzeitig nicht zu teuer ist. Ich werde versuchen die besten Spezialisten für die verantwortungsvolle Aufgaben und professionelles Arbeiten einstellen.
– Vielen Dank für Ihre Hilfe, auf Wiedersehen.

 

Budowa domu

– Dzień dobry, zamierzam wybudować dom. Jakie wymogi muszę spełnić?

– Aby wybudować dom, należy kupić działkę, uzyskać pozwolenie na budowę, zebrać odpowiednie środki finansowe na zrealizowanie inwestycji i przedstawić w urzędzie projekt budynku. Projekt musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przy budowie trzeba dopełnić wielu formalności budowlanych. Oprócz tego należy się upewnić, od czego zacząć budowę, z jakimi urzędami trzeba się skonsultować, zanim zostaną podjęte prace bezpośrednio na działce. Część formalności należy spełnić jeszcze przed rozpoczęciem budowy, na co potrzeba trochę czasu, a część dopiero po jej zakończeniu.

 

Dwa miesiące później.

– Dzień dobry, kupiłem działkę pod zabudowę, mam gotowy projekt, teraz staram się uzyskać pozwolenie na budowę domu i mogę rozpoczynać prace.

– Jakim systemem chce pan budować?

– Jakie systemy mam do wyboru?

– Budowę można prowadzić w systemie gospodarczym, kontraktowym, z inwestorem zastępczym lub z wykonawcą generalnym (pod klucz). Można ją zlecić profesjonalnej firmie wykonawczej, która dysponuje dużym doświadczeniem i jednocześnie ponosi odpowiedzialność za wykonaną pracę. W systemie gospodarczym pan sam prowadzi budowę, kupuje materiały budowlane, zatrudnia fachowców, sam nadzoruje prace i sam też podejmuje drobne prace. W tym systemie można jednak zaoszczędzić dużo pieniędzy, a co najważniejsze tempo prac można dostosować do swoich możliwości finansowych.

– Dziękuję serdecznie, przemyślę to.

– Witam ponownie, rozważyłem sprawę i chyba zdecyduję się na budowę systemem gospodarczym. Jestem dobrym organizatorem i wiele drobnych prac na budowie mogę wykonać sam, a do odpowiedzialnych zadań zatrudnię fachowców. Czy może mi pan pomóc w ich wyborze?

– Tak, bardzo chętnie. Proszę sobie zapisać, kto realizuje odpowiednie zadania. Powinien pan zatrudnić murarzy do wykonywania fundamentów, stropów, ścian warstwowych i działowych oraz schodów. Następnie dekarzy do pokrywania dachu, elektryków do instalacji sieci i urządzeń elektrycznych, instalatorów do instalacji grzewczych oraz gazowych, tynkarzy i w późniejszym terminie malarzy. Super, sprawdzę w Internecie, które firmy w mojej okolicy zajmują się pracami budowlanymi i spróbuję wybrać jedną z lepszych i przystępnych cenowo. Najlepszych specjalistów będę chciał zatrudnić do odpowiedzialnych zadań i fachowych prac.

– Dziękuję serdecznie za pomoc, do widzenia.

 

Słownictwo/Vokabeln

Hausbau m – budowa domu
Voraussetzungen pl – wymogi
Grundstück n – działka
Baugenehmigung f – pozwolenie na budowę
Investition f – inwestycja
Gebäudeentwurf m – projekt budynku
finanzielle Mittel pl – środki finansowe
Bauformalitäten pl – formalności budowlane
Bauamt n – urząd budowlany
Projekt n – projekt
Auftragnehmer m – zleceniobiorca
Auftragsgeber m – zleceniodawca
Ausführungsfirma f – firma wykonawcza
Fachmann m – fachowiec
Fachleute pl – fachowcy
organisieren – organizować
Aufgabe f – zadanie, funkcja
Maurer m – murarz
Decker m – dekarz
Elektriker m – elektryk
Installateur m – instalator
Stuckateur m – tynkarz

Verputzer m – tynkarz
Maler m – malarz
Schichtwand f – ściana warstwowa
Trennwand f – ściana działowa
Treppe f – schody

 

Użyteczne zwroty/Nützliche Ausdrücke

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? – Jakie wymogi muszę spełnić?
eine Baugenehmigung erhalten – uzyskać pozwolenie na budowę
den Gebäudeentwurf präsentieren – prezentować projekt budynku
arbeiten auf dem Grundstück – pracować na działce
hohe Qualität – wysoka jakość
viel Erfahrung haben – mieć duże doświadczenie
durchgeführte Arbeit – praca wykonana
Verantwortung für die durchgeführte Arbeit – odpowiedzialność za wykonaną pracę
finanzielle Möglichkeiten – możliwości finansowe

viel Geld sparen – zaoszczędzić dużo pieniędzy
Bau von Fundamenten, Decken und Wänden – wykonywanie fundamentów, stropów i ścian
Dachabdeckung f, Dachdeckung f, Dacheindeckung f – pokrywanie, pokrycie dachu
Elektrogeräte installieren – zainstalować urządzenia elektryczne
Installateur für Heizungs- und Gasinstallationen – instalator instalacji grzewczych i gazowych
Raumordnungsplan m – plan zagospodarowania przestrzennego
Ich habe vor, ein Haus zu bauen – zamierzam wybudować dom
Kauf des Grundstücks – zakup działki
Baugrundstück kaufen – kupić działkę budowlaną
Bauarbeiten beginnen – rozpoczynać prace budowlane
Bauarbeiten beenden – zakończyć prace budowlane
Realisierung der Investition – realizacja inwestycji

 

Przygotowała Irene Kroll

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in