Czy pralka może stać obok prysznica?

18.02.2020

Czy wymagana jest budowa na całej wysokości ścianki działowej pomiędzy kabiną prysznicową a pralką, skoro sama kabina zabezpiecza rozprzestrzenianie się wody podczas kąpieli?

 

Ochrona przed porażeniem prądem jest najważniejszym elementem, który powinniśmy uwzględnić przy projektowaniu lub remoncie łazienki. Zaleca się, aby w pobliżu kabiny prysznicowej w ogóle nie lokalizować urządzeń zasilanych elektrycznie, nawet jeśli sama kabina zdaje się zabezpieczać rozprzestrzenianie się wody podczas kąpieli. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest ona szczelną barierą, a na dodatek się otwiera. Podczas kąpieli w niezamierzony sposób strugi wody mogą się również przedostać do pozostałej części pomieszczenia. Oczywiście przepisy dają nam możliwość zlokalizowania pralki automatycznej w pobliżu prysznica, jednak pod ściśle określonymi warunkami. Nie są one powszechnie dostępne, ponieważ nie zostały ujęte w warunkach technicznych1 zawierających obowiązujące wymagania dla wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Dział III R.6 § 81 ust. 1-4 zawierają zapisy dotyczące m.in. wymiarów kabin prysznicowych. Nie ma natomiast odniesienia na temat tego, jakie wymagania techniczne pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno spełniać w przypadku urządzeń zasilanych elektrycznie, takich jak np. pralka automatyczna. Problem tak naprawdę dotyczy kwestii bezpieczeństwa i uniknięcia ryzyka porażenia prądem wskutek bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z wodą. Zapisy dotyczące instalacji i urządzeń elektrycznych (§ 180) również nie dają nam odpowiedzi, jednakże do tego paragrafu została przypisana norma w załączniku2 warunków technicznych: PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-01: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic3. Norma ta, przez przywołanie w załączniku, jest dokumentem obowiązującym i jej wymagania techniczne trzeba uwzględniać w projektach, realizacjach lub modernizacjach.

 

Polecamy: Wymagania stawiane instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kąpielowych

 

Fot. stock.adobe / Wivoca

Dokument odnosi się do instalacji elektrycznych w pomieszczeniach zawierających stałą wannę lub prysznic i wyznacza otaczające je strefy bezpieczeństwa. W tabeli pokazane zostały strefy dla kabiny prysznicowej.

 

Strefa            Zasięg strefy
Strefa 0 Obejmuje powierzchnię w obrębie obwodu brodzika prysznica do wysokości 10 cm
Strefa 1 Obejmuje powierzchnię w obrębie obwodu brodzika prysznica. Wysokość strefy – 225 cm (przy założeniu, że głowica prysznica zamontowana jest poniżej tej wartości)
Strefa 24

Obejmuje powierzchnię w odległości do 60 cm od strefy 1. Wysokość strefy – 225 cm

(przy założeniu, że głowica prysznica zamontowana jest poniżej tej wartości)

Tabela 1. Strefy bezpieczeństwa w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym5

 

W związku z wyznaczeniem przez dokument stref bezpieczeństwa należy w ich obrębie stosować odpowiednie zabezpieczenia. W przypadku montażu pralki automatycznej najbardziej bezpiecznym i rekomendowanym rozwiązaniem jest lokalizacja poza strefą 2, czyli w odległości minimum 60 cm od kabiny prysznica. Jeśli natomiast nie ma takiej możliwości ze względu na układ pomieszczenia lub jego ergonomię, w przypadku montażu pralki w obrębie powierzchni strefy 2 należy:

  • postawić ściankę działową o wysokości min. 225 cm lub
  • zastosować pralkę posiadającą odpowiedni stopień ochrony wyposażenia elektrycznego – w tym przypadku min. IPX 4.

W obu powyższych przypadkach należy dodatkowo spełnić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony oprzewodowania ze względu na wpływy zewnętrzne. Należy również pamiętać o tym, że jakiekolwiek gniazdka wtyczkowe, zgodnie z normą, mogą być montowane wyłącznie poza zasięgiem strefy 2, czyli co najmniej 60 cm od krawędzi kabiny, oraz o ich odpowiedniej obudowie strugoszczelnej.
 

Zobacz też: Ochrona ograniczników przepięć – zmiany normowe
 

1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285).

2 Załącznik nr 1 – Wykaz polskich norm przywołanych w rozporządzeniu.

3 Norma jest polską wersją Dokumentu Harmonizacyjnego HD 60364-7-701:2007.

4 Dla pryszniców bez basenu nie ma strefy 2, lecz powiększona jest strefa 1 przez przyjęcie odległości poziomej 120 cm.
5 Opracowanie własne na podstawie tekstu normy PN-HD 60364-7-701:2010.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.