Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

08.07.2021

W Centrum prowadzone będą szczegółowe, specjalistyczne i innowacyjne badania produktów, technologii i procedur podnoszących bezpieczeństwo i zapewniających wysoką jakość żywności.

 

Umowa dotycząca budowy obiektu została podpisana przez krakowski Uniwersytet Rolniczy z firmą Warbud SA w sierpniu 2020 roku. Planowany termin zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” to 29 stycznia 2023 r. Projekt obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie obiektu, a następnie wyposażenie go w niezbędny sprzęt i aparaturę. Zgodnie z umową zawartą z generalnym wykonawcą obiekt powinien zostać oddany do użytkowania do 31 sierpnia 2022 r.

Użytkownikami Centrum będzie głównie kadra naukowa z Wydziałów: Inżynierii Produkcji i Energetyki oraz Technologii Żywności.

 

Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

Wizualizacja Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. Źródło: https://urk.edu.pl

 

Projekt „Budowa Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 7 października 2019 r. Koszty całkowite wynoszą 65 428 300,79 zł, w tym dofinansowanie 39 933 878,77 zł. Celem strategicznym projektu jest wzrost innowacyjności sektora rolno-spożywczego w Małopolsce dzięki stworzeniu warunków i odpowiedniej infrastruktury dla większej aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, prowadzącej do wytworzenia i przygotowania do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług.

 

Zobacz też:

Budynek pasywny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Nowy budynek Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

Nowy budynek Uniwersytetu Warszawskiego – umowa z generalnym wykonawcą

 

Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności ma być ośrodkiem z najnowocześniejszą w Polsce południowej infrastrukturą, która pozwoli na koncentrację i intensyfikację działalności badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie innowacyjnych technologii produkcji bezpiecznej żywności oraz przyczyni się do rozwoju nowych produktów, poprawy jakości produktów żywnościowych na rynku, a także optymalizacji warunków przechowywania i zagospodarowania odpadów. Badania planowane do realizacji w Centrum zapewnią kompleksowe podejście do zagadnienia produkcji żywności – począwszy od analizy surowców, przez projektowanie nowego produktu lub procesu produkcyjnego w laboratoriach, następnie przeniesienie wyników badań na skalę półtechniczną, aż po wytworzenie innowacyjnego produktu w tej skali i jego analizę oraz optymalizację warunków przechowywania, a skończywszy na zagospodarowaniu odpadów.

 

Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

Wizualizacja Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. Źródło: https://urk.edu.pl

 

Celem działalności Centrum będzie prowadzenie badań, dzięki którym możliwe będzie opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów i technologii na polski rynek przetwórstwa rolno-spożywczego, zmierzających do:

•    produkcji żywności bezpiecznej o wysokiej jakości i walorach prozdrowotnych,
•    zapewnienia ekologii produkcji (minimalizacja ilości produktów ubocznych i odpadów, zmniejszenie zużycia energii i wody, ochrona środowiska naturalnego),
•    wzrostu konkurencyjności polskiej żywności i całego sektora spożywczego.

 

Badania będą realizowane w następujących obszarach:

•    nowe innowacyjne technologie produkcji i przetwórstwa żywności, które umożliwiają poprawę wartości odżywczej żywności, eliminację składników szkodliwych/toksycznych i alergenów;
•    nowe systemy pakowania, magazynowania i badania jakości żywności;
•    żywność ekologiczna i regionalna;
•    produkty projektowane o określonych cechach żywieniowych i zdrowotnych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb konsumenta (żywność funkcjonalna oraz żywność specjalnego przeznaczenia medycznego;
•    przetwarzanie odpadów pochodzących z przemysłu spożywczego.

 

W Centrum znajdą się m. in.: linie produkcyjne (piekarsko-ciastkarska wraz z magazynem i młynem, mięsa wraz z magazynem, ryb, a także do produkcji soków, napojów i win z leżakownią i magazynem, a także mleka z magazynem), minibrowar ze śrutownią, magazynem i leżakownią piw, specjalistyczne pracownie (sensoryczna z przygotowalnią, gastronomiczna, nutrigenomiki, proteomiki, histologiczna, komórek pierwotnych, wysokospecjalistycznych technik analitycznych, HPLC MS-MS) i laboratoria (mikrobiologiczne, analityczne, technologii przetwarzania odpadów, fizycznych modyfikacji, suszarnicze i odzyskania substancji prozdrowotnych, ekstruzji i tłoczenia, sortowania, konfekcjonowania, pakowania i znakowania surowców i produktów, przechowalnicze, automatyzacji procesów technologicznych, bioreaktory) oraz pomieszczenia urządzeń modułowych.

 

Źródło: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, https://urk.edu.pl

 

Polecamy: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.