BIM w procesie projektowania Areny Bałtyckiej

28.10.2009

Autorska Pracownia Konstrukcyjna „WOJDAK” nagrodzona BIM Experience Award przyznawaną przez Autodesk. Założona w 1995 roku, gdańska pracownia specjalizuje się w projektowaniu nietypowych i skomplikowanych konstrukcji stalowych i żelbetowych. Jest pierwszą polską firmą w gronie laureatów.

Autorska Pracownia Konstrukcyjna „WOJDAK” jako jedna z pierwszych firm w Polsce zaczęła stosować w praktyce koncepcję modelowania informacji o budynku, wykorzystując program Autodesk Revit Structure. Swoje projekty opiera na modelu cyfrowym pozwalającym na integrację procesów projektowych i analitycznych. Te osiągnięcia zostały wzięte pod uwagę przy przyznawaniu nagrody. Ważnym aspektem było również zastosowanie przez firmę koncepcji BIM przy projektowaniu nowego 44-tysięcznego stadionu Baltic Arena w Gdańsku, na którym będą rozgrywane mecze mistrzostw UEFA 2012.
 
 
Przy projektowaniu stadionu Baltic Arena firma wykorzystała proces BIM i oprogramowanie Revit Structure, co pozwoliło na szybkie – zaledwie w dwa dni – opracowanie modelu jego żelbetowej konstrukcji. Było to możliwe dzięki zaimportowaniu modelu konstrukcji przygotowanego w Revit Structure do programu Autodesk Robot Structural Analysis, w którym przeprowadzono analityczne obliczenia konstrukcyjne. Integracja programów Revit Structure i Robot Structural Analysis umożliwiła zespołowi projektowemu szybkie zbadanie różnych wersji konstrukcji, co pozwoliło na wybór optymalnej najwyższej jakości konstrukcji stadionu.
 
Na etapie opracowania stadionu Baltic Arena, w Autorskiej Pracowni Konstrukcyjnej „WOJDAK” używano programu Revit Structure pozwalającego na wizualizację powstającej konstrukcji. Pracując nad nią w trójwymiarowym środowisku modelowania zespół mógł obserwować jak pasują do siebie jej poszczególne elementy, co pozwoliło na szybsze i dokładniejsze projektowanie. Zastosowanie Revit Structure także do tworzenia widoków obiektu i uzgodnień z klientem zdecydowanie usprawniło współpracę i wymianę informacji w tej płaszczyźnie. Trójwymiarowy model umożliwiał natychmiastową analizę potencjalnych zmian projektowych i szybkie rozwiązywanie kolizji, co doprowadziło do szybszego podejmowania lepszych decyzji.
 
 
„Dzięki wykorzystywaniu BIM i rozwiązań do niego stworzonych przez Autodesk zwiększamy sprawność procesów projektowania i konstruowania” – powiedział Ryszard Wojdak, założyciel Autorskiej Pracowni Konstrukcyjnej „WOJDAK”. „Pełne wykorzystanie ścisłego zintegrowania programów Revit Structure i Robot Structural Analysis w naszej ocenie zmniejszyło o prawie 85% liczbę roboczogodzin niezbędnych do stworzenia modeli konstrukcji stadionu i przeprowadzenia obliczeń konstrukcyjnych”.
 
 
Nagroda Autodesk BIM Experience Award przyznawana jest profesjonalistom z całego świata pomagającym wprowadzać przekształcenia w branży dzięki stosowaniu modelowania informacji o budynku (BIM). Autodesk docenia organizacje za ich innowacyjność, pionierstwo i doskonałość we wdrażaniu BIM z użyciem głównych programów przeznaczonych do BIM, w tym jednego lub więcej programów platformy Autodesk Revit bądź AutoCAD Civil 3D i innych programów Autodesk wspomagających proces BIM.
 
BIM to zintegrowany proces pozwalający architektom, konstruktorom i budowniczym analizować obiekt w postaci cyfrowej zanim zostanie wybudowany. Skoordynowane i dokładne informacje są używane w całym procesie, co pozwala na konstruowanie nowatorskich budowli, dokładną wizualizację ich wyglądu pozwalającą na lepszą komunikację z otoczeniem projektowym i symulowanie ich zachowania się w realnym świecie, umożliwiające lepsze poznanie ważnych parametrów, takich jak koszt, harmonogramy i wpływ na środowisko naturalne. 
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in