Warbud zbuduje gmach Biotechnologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

28.10.2009

Kontrakt pomiędzy Warbud SA a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II o budowę nowego gmachu naukowo-dydaktycznego zawarty został 21 października 2009 r.

 

W zakres prac objętych umową wchodzi:

– wykonanie stanu surowego,

– roboty wykończeniowe,
– instalacje elektryczne i teletechniczne, wod.-kan., gazowa i c.o., wentylacja oraz klimatyzacja.
Budynek będzie posiadał pięć kondygnacji naziemnych i jedną podziemną. Na parterze znajdą się m.in. pomieszczenia dydaktyczne wspólne dla wszystkich Katedr Biotechnologii, cześć administracyjno-biurowa, hall wejściowy oraz pomieszczenia porządkowe. W części dydaktycznej zaplanowano salę audytoryjną dla 135 osób oraz trzy sale wykładowe na 35 osób każda. Na kondygnacjach +1, +2, +3, +4 zlokalizowano pomieszczenia dydaktyczno-biurowe katedr oraz komunikację ogólną wraz z zespołami sanitarnymi.
Zbudowaną na planie trójkąta bryłę budynku przecinać będą trzy pionowe pęknięcia – po jednym na każdej ścianie, co pozwoli na wyodrębnienie trzech skrzydeł zespolonych wewnętrznym, przeszklonym dziedzińcem.
Nowy obiekt dostępny będzie nie tylko dla społeczności uniwersytetu, ale również dla osób z zewnątrz podczas różnego rodzaju konferencji, wykładów i imprez.
 
 
Dane dotyczące obiektu:
Powierzchnia całkowita: 4590 m2
Powierzchnia zabudowy: 1069 m2
Kubatura: 28 000 m3
Wartość kontraktu: 20 587 074,00 zł netto
Termin realizacji: X/2009–VI/2011

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in