ArCADia – nakładka do IntelliCADa

23.08.2007

ArCADia to inteligentne narzędzie rozszerzające program INTERsoft-IntelliCAD o funkcje niezbędne do tworzenia profesjonalnej dokumentacji architektonicznej. Ta nowoczesna aplikacja łączy intuicyjność pracy z profesjonalnym i precyzyjnym środowiskiem programów CAD. Program dedykowany architektom i inżynierom budowlanym, pozwala na tworzenie precyzyjnych rysunków dokumentacji architektonicznej i pełną wymianę danych z innymi programami typu CAD.

ArCADia to inteligentne narzędzie rozszerzające program INTERsoft-IntelliCAD o funkcje niezbędne do tworzenia profesjonalnej dokumentacji architektonicznej. Ta nowoczesna aplikacja łączy intuicyjność pracy z profesjonalnym i precyzyjnym środowiskiem programów CAD. Program dedykowany architektom i inżynierom budowlanym, pozwala na tworzenie precyzyjnych rysunków dokumentacji architektonicznej i pełną wymianę danych z innymi programami typu CAD. Wykorzystanie najnowszej technologii przyspiesza pracę nad projektami, a rozbudowane, specjalistyczne funkcje, w intuicyjny sposób wprowadzają projektanta w profesjonalny rysunek techniczny.
Połączenie dwóch narzędzi INTERsoft-IntelliCADa i ArCADii daje perfekcyjne narzędzie do tworzenia dokumentacji. 

ArCADia jako nakładka na program INTERsoft-IntelliCAD może wykorzystywać w pełni jego funkcjonalność, dlatego rozpoczęcie prac nad projektem może zostać zapoczątkowane poprzez szkic, zestawienie linii, okręgów, elips itp. elementów rysunku 2D. Następnie można powstały podkład obrysować ścianami, wprowadzić w nie stolarkę, słupy, kominy, itp. Wszystkie wprowadzane elementy architektoniczne są elementami trójwymiarowymi, pomimo widocznego tylko przedstawienia 2D. Takie traktowanie elementów pozwala np. na automatyczne tworzenie zestawu stolarki, przeniesienie projektu do programu ArCon, czy przechowywanie informacji, które w kolejnych wersjach posłużą jako dane do kosztorysu.
Podstawowe możliwości programu:
Rysowanie dowolnie skomplikowanych rzutów budynków za pomocą ścian jedno lub wielowarstwowych, zawartych w bibliotece programu lub dowolnie definiowanych (grubość, ilość warstw, umiejscowienia osi, wskazywanie linii wprowadzania (krawędzi lub osi) oraz zadawanie priorytetów dla połączeń ścian w węzłach). Automatyczne tworzenie obrysów zamkniętych (pomieszczeń) wraz ze zliczeniem powierzchni i tworzeniem automatycznego zestawienia. Wprowadzanie stolarki okiennej i drzwiowej z obszernej biblioteki dołączonej do programu lub definiowanie własnych okien i drzwi z możliwością ich zapisania. Elementy stolarki wprowadzane są w sposób parametryczny, z opisem („zapałką” i wysokością parapetu dla okien) i automatycznym wykazu użytej stolarki, modyfikowanego wraz ze zmianami rzutu. Definiowanie schodów jedno i wielobiegowych: o wysokość kondygnacji lub dowolnie zadanej z określeniem ilości stopni w jednym biegu, zadawaniem wielkości spoczników (kwadratowych lub prostokątnych). Ilość biegów nie jest ograniczona. Wprowadzanie słupów o przekroju prostokątnym, okrągłym i eliptycznym, z możliwością wyboru rodzaju kreskowania dla odwzorowania materiału. Rysowanie ław i stóp fundamentowych.
Biblioteka obiektów pozwala na uszczegóławianie rysunków poprzez wprowadzanie zdefiniowanych symboli architektonicznych 2D.
Każdy element architektoniczny jest zapisany wraz z zestawem cech wspólnych dla wielu obiektów tego samego typu. Na przykład: w stylu ściany zapisana jest liczba, rodzaj warstw, itp. Styl zapisany jest pod zadaną nazwą w bibliotece programu lub aktualnego dokumentu.
 

Współpraca z innymi programami:
ArCADia to wszechstronna baza danych, która prócz możliwości tworzenia dokumentacji pozwala także na przenoszenie informacji o wprowadzonych elementach do innych programów, takich jak ArCon lub Allplan. W myśl, pełnej komunikacji użytkowników wszystkich programów oferowanych przez firmę INTERsoft, program ArCADia został rozbudowany o funkcję przenoszącą projekt architektoniczny do programu ArCon (obustronna komunikacja) i Allplan, przenosząc nie tylko rysunek widok 2D, ale pełną obiektowość wszystkie wprowadzonych elementów.
Rzut kondygnacji wykonany w ArCADii widoczny jest jako trójwymiarowy projekt w ArConie, zaprojektowany budynek wykonany w ArConie można automatycznie przenieść jako rzuty kondygnacji do ArCADii. Architekt może dzięki temu posługiwać się nie tylko zwykłymi liniami lecz kompletnymi obiektami (ściana, okno czy drzwi). Takie potraktowanie elementów zapewnia możliwość powrotu projektu do pierwotnego programu wraz z dokonanymi w nim zmianami.
Wymagania systemowe:
Pentium III 1 GHz, 256 MB RAM, zgodna z OpenGL 16 MB,CD-Rom,
System operacyjny: 2000/XP.

 
INTERSOFT

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 85/87
tel. +48 42 6891111
fax +48 42 6891100
biuro@intersoft.pl
http://www.intersoft.pl/
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in