Arch-in-CAD – nakładka do IntelliCADa

23.08.2007

Program przeznaczony jest do wspomagania pracy architekta w pracy nad rysunkiem architektoniczno-budowlanym w programie INTERsoft-IntelliCAD oraz duoCAD.

Program przeznaczony jest do wspomagania pracy architekta w pracy nad rysunkiem architektoniczno-budowlanym w programie INTERsoft-IntelliCAD oraz duoCAD. W skład opisywanego programu wchodzą cztery podstawowe grupy elementów:

Biblioteka predefiniowanych symboli architektonicznych i własnych obiektów użytkownika składająca się z następujących elementów:
– oznaczenia normowe – zawierające grupy symboli i oznaczeń objęte normą: PN-B-01025: 2004 „Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych”,
– symbole w widoku – zawierające grupy obiektów przeważnie poza normowych, przeznaczone do wstawiania na widokach, przekrojach, elewacjach, aksonometriach, itp.,
– symbole w rzucie – gałąź zawierająca grupy obiektów przeznaczonych do wstawiania na rzutach architektonicznych,
– symbole użytkownika – jest to miejsce, w którym użytkownik może zbudować własną strukturę obiektów przeznaczonych do wstawiania w innych rysunkach.

Narzędzie do rysowania ścian (oparte na silniku ArCADii) z uwzględnieniem ścian warstwowych (do trzech warstw)
– automatyczna modyfikacja przecięć i dojść do ścian już istniejących, ustawieniem priorytetów warstw, itp.
Narzędzie do wstawiania w rzutach pełnych symboli stolarki okiennej i drzwiowej
– parametryczne definiowanie okien i drzwi wraz z ich opisem i automatyczną modyfikacją rzutu.
Narzędzie do automatycznego generowania wykazu stolarki okiennej i drzwiowej na bazie elementów wprowadzonych do rysunku za pomocą nakładki.
Wszystkie elementy wykonane są w cm i wprowadzane do rysunku w skali 1:1 umożliwiającej dowolne ich wymiarowanie w programie CAD. Wstawianie dowolnych elementów zbudowanych w nakładce, pozwala przy ich wprowadzaniu na pełne wykorzystanie możliwości precyzyjnego rysowania dostępnych w środowisku CAD. Wszystkie funkcje nakładki dostępne są w programie w trzech podstawowych trybach: z dodatkowego menu górnego programu, z dodatkowego paska narzędziowego lub po przez wpisanie odpowiedniej komendy w linii poleceń.

INTERSOFT

90-057 Łódź
ul. Sienkiewicza 85/87
tel. +48 42 6891111
fax +48 42 6891100
biuro@intersoft.pl
http://www.intersoft.pl/
 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in