Al. 1000-lecia PP w Białymstoku po rozbudowie

22.02.2022

Al. 1000-lecia PP w Białymstoku została oddana kierowcom 31 stycznia 2022 r. Łączna wartość robót wyniosła blisko 32 mln zł.

 

Al. 1000-lecia PP

 

Al. 1000-lecia PP w Białymstoku rozbudowała firma STRABAG Sp. z o.o. Przed modernizacją była to ulica jednojezdniowa, na której tworzyły się zatory w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Z tego powodu samorząd miasta podjął decyzję o jej przebudowie.

Zakres prac obejmował rozbudowę al. 1000-lecia Państwa Polskiego na blisko 1,5-kilometrowym odcinku do parametrów drogi głównej klasy G, o dwóch jezdniach. Powstały po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m w każdym kierunku wraz z pasem rozdziału. Przebudowano trzy skrzyżowania. Wybudowano dodatkowe lewoskręty, sygnalizację świetlną oraz nowe zatoki autobusowe wraz z peronami o długości 20 m. W ramach inwestycji powstał także nowy most nad rzeką Białą. Przebudowano sieć infrastruktury technicznej, wykonano nowe odwodnienie. Wzdłuż al. 1000-lecia PP powstała ścieżka rowerowa i nowe chodniki. Wytyczone zostały buspasy. W ciągu ulicy zainstalowano nowe oświetlenie LED. W celu ograniczenia hałasu zamontowano blisko 385 m ekranów akustycznych. Posadzono także 74 drzewa oraz 109 krzewów.

 

Al. 1000-lecia PP

 

Al. 1000-lecia PP w Białymstoku jest jedną z ważniejszych inwestycji samorządowy realizowanych w tym mieście. Ulica wyprowadza ruch z centrum miasta w kierunku Trasy Generalskiej, będącej północną obwodnicą miasta. W znaczący sposób usprawni również skomunikowanie os. Białostoczek z innymi częściami miasta, a także umożliwi płynny ruch pojazdów w kierunku drogi S8 oraz Augustowa i Suwałk.

Realizacja zadania trwała od listopada 2020 r. do grudnia 2021 r. Całkowita wartość zlecenia wyniosła 31,69 mln zł brutto.

Projekt rozbudowy alei wchodzi w skład większej inwestycji przeprowadzonej przez samorząd. Na realizację projektu „Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej” miasto otrzymało ok. 84,5 mln zł unijnego dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020.

 

Źródło: STRABAG

 

Czytaj także:

S10 Bydgoszcz Południe–Emilianowo z wykonawcą

Nowy most w Lublinie

S61 Wysokie–Raczki gotowa

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in