26. Konferencja Naukowo-Techniczna Sekocenbudu

19.06.2023

26. Konferencja Naukowo-Techniczna Sekocenbudu to kolejna edycja tego wydarzenia, którego tematem przewodnim będzie „Waloryzacja – możliwości, problemy, przykłady”.

 

26. Konferencja Naukowo-Techniczna Sekocenbudu

 

Po 4 latach przerwy wymuszonej pandemią COVID do kalendarza wydarzeń branżowych wraca Konferencja Naukowo-Techniczna Sekocenbudu. Odbędzie się ona 11–13 października 2023 r. w Ciechocinku. Tematem tegorocznej konferencji będzie: „Waloryzacja – możliwości, problemy, przykłady”.

Rosnące ceny i koszty na rynku budowlanym spowodowały, że waloryzacja stała się najważniejszym tematem w kontraktach budowlanych, przedmiotem ciągłych dyskusji i sporów wśród uczestników procesu inwestycyjnego. Tematyka tegorocznej konferencji wpisuje się w ten obszar, realizując potrzeby zamawiających i wykonawców, zajmujących się wyceną i rozliczaniem obiektów budowlanych. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się o możliwościach waloryzacji określonych prawem, problemach związanych z wykonaniem waloryzacji oraz sposobach wyliczenia waloryzacji i praktycznych przykładach. Organizator zapewnia merytoryczne podejście do tematu i wiedzę ekspertów popartą wieloletnim doświadczeniem.

 

 

26. Konferencja Naukowo-Techniczna Sekocenbudu

25. Konferencja Naukowo-Techniczna Sekocenbudu (fot. Sekocenbud Sp. z o.o.)

 

Podczas 26. Konferencji Naukowo-Technicznej Sekocenbudu poruszana będzie tematyka związana z waloryzacją wynagrodzeń w kontraktach budowlanych, m.in.:

 • podstawy i możliwości prawne dokonania waloryzacji;
 • praktyczne podejście do waloryzacji od strony prawnej;
 • rodzaj umowy w warunkach niestabilnej sytuacji rynkowej;
 • zmiana umowy ze względu na nadzwyczajny wzrost cen;
 • kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych w warunkach niestabilnej sytuacji rynkowej;
 • mechanizmy i formuły waloryzacyjne;
 • praktyczne podejście do waloryzacji – podstawowe zasady;
 • przykłady zastosowania istniejących formuł;
 • sposoby na waloryzację – praktyczne wykorzystanie danych Sekocenbudu – przykłady;
 • porównanie wskaźników waloryzacyjnych na różnych poziomach agregacji i efektów ich zastosowania przy wyliczeniu waloryzacji kontraktu;
 • stosowane oraz sugerowane rozwiązania, w tym formuły wyliczenia waloryzacji – czy są poprawne „merytorycznie” i „sprawiedliwe” dla obu stron umowy o roboty budowlane;
 • polubowne rozwiązanie sporu o wynagrodzenie w kontraktach budowlanych.

 

Wszystkie informacje dotyczące konferencji oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie organizatora – Sekocenbud Sp. z o.o.: www.sekocenbud.pl/konferencja/

Wzorem lat ubiegłych w pierwszym okresie zapisów obowiązuje oferta rabatowa, w tym roku okres ten trwa do 30 czerwca.

 

 

Czytaj także:

Zamówienia na roboty budowlane – problem z opisem przedmiotu zamówienia

Zamówienia publiczne na roboty budowlane – rozporządzenia z 2022 roku

Opis i szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane według przepisów z 2022 r.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in