120 ogrodów deszczowych w łódzkich szkołach

19.08.2020

Realizacja ogrodów deszczowych, montaż parkletów i zbiorników na wodę deszczową oraz edukacja ekologiczna dla uczniów wszystkich łódzkich szkół. To założenia projektu „Łódzkie szkoły dla klimatu. Lokalne działania adaptacyjne.”

 

Partner z Norwegii pomoże stworzyć w Łodzi ponad setkę ogrodów deszczowych. Uczniowie nie tylko nauczą się je budować, ale przez trzy lata będą zgłębiali wiedzę o globalnych zmianach klimatu. Rok 2020 to czas przygotowań do realizacji programu. Start zaplanowano na 2021 rok. Wartość projektu to 3,4 mln zł. Środki w całości będą pochodziły z Funduszy Norweskich. Program będzie realizowany w latach 2021-2024.

To pierwszy i najambitniejszy tego typu projekt, który ma być realizowany w Polsce, dlatego liczymy na pozytywną ocenę naszego wniosku przez ministra klimatu. Program będzie miał niespotykaną dotąd skalę: obejmie większość uczniów łódzkich szkół. Łączymy w nim nie tylko tzw. miękkie działania, czyli edukację, ale też inwestycje, których efekty zostaną w szkołach na lata – mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w Urzędzie Miasta Łodzi

W pierwszym, inwestycyjnym filarze na terenie ponad 100 szkół powstaną ogrody deszczowe, rury spustowe zostaną połączone ze zbiornikami do gromadzenia deszczówki, pojawią się parklety edukacyjne. W drugim filarze – edukacyjnym, w latach 2021-2023 organizowane będą szkolenia, warsztaty i konferencje dla nauczycieli, które docelowo pozwolą uruchomić pilotażowy program edukacji ekologicznej.

Zobacz:

Partnerem projektu jest agencja z Norwegii, która specjalizuje się w nowoczesnych metodach edukacji oraz lokalna fundacja „Źródła”, która ma 20-letnie doświadczenie w edukacji ekologicznej. A więc system nauczania będzie oparty na sprawdzonych i efektywnych skandynawskich rozwiązaniach. Program edukacji ma zostać skonsultowany nie tylko z nauczycielami i pedagogami, ale także uczniami. Kompleksowy, spójny program ma ruszyć w latach 2023-2024.
 


 

Dodatkowym atutem przygotowanego przez urzędników projektu jest element łączący oba filary i znacznie poszerzający grupę interesariuszy projektu. W każdej z ponad 100 placówek będą organizowane tzw. „EKO Drzwi Otwarte,” czyli wydarzenia dla rodzin uczniów i mieszkańców z bezpośredniego sąsiedztwa szkół. Podczas spotkań będą prezentowane dobre praktyki w zakresie postaw proekologicznych i modelowe rozwiązania w formie ogrodów deszczowych.

Polecamy: Plac Wolności w Łodzi będzie… zielony
 

Urząd Miasta Łodzi

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in