Wykonawcy elewacji chcą zmiany przepisów dotyczących rusztowań

12.08.2021

Rosną wymagania dotyczące energooszczędności budynków, warstwy izolacyjne są coraz grubsze, tymczasem przepisy bhp dotyczące rusztowań utknęły w miejscu, w formie określonej jeszcze w PRL. Dostosowywanie się wykonawców do archaicznych przepisów nie tylko utrudnia prace budowlane, ale też może zagrażać bezpieczeństwu ludzi pracujących na rusztowaniach – mówią eksperci Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji i apelują do rządu o zmiany w przepisach.

 

Dlaczego powinny być zmienione przepisy dotyczące odległości rusztowania od ściany oraz te mówiące o zabezpieczeniach balkonów?

Jako organizacja działająca w branży wykonawczej elewacji i zrzeszająca firmy związane z tą branżą, otrzymujemy sporo pytań i uwag, dotyczących przepisów regulujących funkcjonowanie rusztowań. Wykonawcy wskazują na trudności interpretacyjne określonych zapisów i potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy czy nawet niezgodności z zapisami norm europejskich – mówi Grzegorz Tymoszewski, prezes Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji i dodaje, że SWE przygotowało propozycję zmian w przepisach, która mogłaby ułatwić funkcjonowanie branży.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym, jeśli rusztowanie jest odsunięte od ściany więcej, niż 20 centymetrów, należy stosować od strony ściany dodatkową balustradę. Jeśli uznać, że odległość ta mierzona jest od krawędzi pomostu rusztowania do lica ściany, rzeczywisty dystans stojaka rusztowania od ściany wynosi około 15 centymetrów. Ponieważ większość prac budowlanych, np. prace termomodernizacyjne, wymaga odsunięcia rusztowania od ściany na większą odległość, przepis ten jest trudny do zrealizowania. Tym bardziej, że przez rosnące wymagania dotyczące energooszczędności budynków, zwiększa się grubość materiałów izolacyjnych – wełny, styropianu czy PIR.

Praktyka pokazuje, że balustrady wewnętrzne są często demontowane podczas realizacji prac i odkładane na pomost rusztowania, co prowadzi do potknięć pracowników i innych potencjalnie niebezpiecznych sytuacji – tłumaczy Tymoszewski. – Stąd nasza propozycja, by w przepisach pojawił się elastyczny zapis o niestosowaniu balustrady w przypadku odległości rusztowania od ściany uwzględniającej grubość materiału izolacyjnego i dodatkowo 17 centymetrów. Pozwoli to na niezmienianie przepisów nawet przy zmianach wymagań energooszczędności budynków – wyjaśnia.

 

rusztowania przepisy

 

Polecamy:

Rusztowanie wyprzedzające – bezpieczeństwo pracy i zysk ekonomiczny

Odpowiedzialność kierownika budowy za stan rusztowań

Wypadek przy pracy na budowie – możliwe roszczenia wobec inżynierów budownictwa

Przyczyny wypadków na rusztowaniach

 

Dodatkowo SWE proponuje, by w przypadku, gdy przestrzeń pomiędzy ścianą lub zamontowanym izolatorem na ścianie a krawędzią pomostu roboczego jest większa niż 20 centymetrów, osoby pracujące na wysokości obowiązkowo chronione były szelkami z zapiętą linką bezpieczeństwa o długości maksymalnie 1,8 m.

 

Odrębny problem stanowi kwestia zabezpieczenia balkonów. Zdarza się, że inspektorzy na budowach wymagają dodatkowych barier zabezpieczających na balkonach, przy których w bliskiej odległości znajduje się rusztowanie elewacyjne, posiadające własne zabezpieczenia. – Takie wymogi zwiększają koszty utrzymania firm, a nie zwiększają bezpieczeństwa – podkreśla prezes Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji. – Dlatego proponujemy, by rozszerzyć o balkony zapisy dotyczące zabezpieczenia balustradą otworów w ścianach zewnętrznych i w stropach obiektu budowlanego, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu.

 

Propozycje Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji, konsultowane między innymi z Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań, trafiły w formie petycji do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. I choć ministerstwo nie przewiduje w najbliższym czasie nowelizacji rozporządzenia, to zapowiada, że w przypadku podjęcia prac przeanalizuje zmiany sugerowane przez SWE, a samo stowarzyszenie zaprosi do konsultacji.

 

Stowarzyszenie Wykonawców Elewacji

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in