Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku

28.11.2019

Rusza projekt zagospodarowania terenów dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku. W ciągu 8 lat zagospodarowany zostanie teren o łącznej powierzchni około 11 ha.

 

Miasto Gdańsk podpisało umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym z konsorcjum GGI Dolne Miasto, które stworzyły firmy Euro Styl i Inopa. Partner prywatny zaprojektuje, sfinansuje i zrealizuje na terenie Dolnego Miasta inwestycje publiczne oraz komercyjne, komplementarne do wdrażanych obecnie przez Gdańsk działań rewitalizacyjnych. Do jego obowiązków będzie należało utrzymanie i zarządzanie obiektami celu publicznego przez określony czas.

 

Zgodnie z zapisami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i w poszanowaniu wartości historycznych powstanie nowa zabudowa mieszkaniowa, lokale usługowe i handlowe oraz tereny rekreacyjne i zielone. Renowację przejdzie kilka zniszczonych i niewykorzystywanych budynków. W ramach celów publicznych zostaną wybudowane, zmodernizowane i wyremontowane łącznie 2 kilometry dróg i ciągów pieszych oraz zagospodarowane tereny zieleni o powierzchni 5,5 hektara.

 

Polecamy: Młode Miasto. Rewitalizacja terenów dawnej stoczni w Gdańsku

 

Wokół zabudowy komercyjnej zaplanowano zieleń, powstaną też małe place publiczne. Bardzo ważną inwestycją w ramach programu będzie rewaloryzacja budynku dawnej zajezdni tramwajowej, która zyska nowe funkcje – usługową i gastronomiczną. Przed odnowionym budynkiem powstanie ogólnodostępny plac, którego charakterystycznym elementem będą wyeksponowane tory tramwajowe.

 

 

Całkowita wartość inwestycji (całego projektu PPP) szacowana jest na nie mniej niż 277 mln zł netto, w tym ok. 51 mln zł netto przeznaczonych zostanie na realizację inwestycji publicznych. Inwestycje o charakterze komercyjnym realizowane będą w obrębie nieruchomości, które Miasto Gdańsk sprzeda partnerowi prywatnemu jako swój wkład własny w przedsięwzięcie.

Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Inwestycje celu publicznego:

1. Układ komunikacyjny

 • budowa drogi publicznej na terenie oznaczonym 016-KD80 (projektowana),
 • budowa przedłużenia ul. Radnej na odc. od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej,
 • przebudowa / modernizacja ul. Radnej na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej,
 • budowa przedłużenia ul. Przyokopowej na odc. od ul. Zielonej do ul. Dobrej,
 • przebudowa / modernizacja ul. Zielonej,
 • przebudowa / modernizacja ul. Fundacyjnej,
 • przebudowa / modernizacja ul. Dobrej,
 • modernizacja ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Reduta Wyskok-ul. Reduta Wilk,
 • budowa ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania ul. Dobrej z ul. Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motławy,
 • remont ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla do południowej granicy nieruchomości dz.ew.170/1 z obrębu 100.

2. Centrum aktywności lokalnej

 • rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3,
 • budowa przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2,
 • modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza 6.

3. Zielone tereny rekreacyjne:

 • budowa placu zabaw,
 • budowa siłowni zewnętrznej,
 • zagospodarowanie zielonych terenów rekreacyjnych, w tym: Bastion Wilk, Bastion Reduta Wyskok, nabrzeże wzdłuż opływu Nowej Motławy, kino plenerowe,
 • remont siedmiu zejść wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla-ul. Dobra

 

Urząd Miejski w Gdańsku

 

Zobacz też: Nowy budynek Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in