Zakończono układanie nawierzchni na obwodnicy Częstochowy

28.11.2019

Nawierzchnię na obwodnicy Częstochowy w ciągu autostrady A1 na odcinku 20 km węzeł Rząsawa–węzeł Blachownia wykonało konsorcjum firm: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Budimex SA oraz Budpol Sp. z o.o.

 

 

Kontynuację prac związanych z wymianą nawierzchni na obwodnicy Częstochowy na odcinku od km 417+530 do km 437+800, z którego zszedł poprzedni wykonawca, rozpoczęto już następnego dnia po podpisaniu umowy, czyli 25 lipca. Zgodnie z umową wykonano prace zabezpieczające, ułożono nawierzchnię, dokończono budowę wiaduktów i węzłów. Korzystano ze sprzętu Strabag: 100 dużych, specjalistycznych jednostek, w tym rozściełacza do układania nawierzchni z betonu cementowego. Beton produkowano we własnej wytwórni mieszanki betonowej. Przy realizacji zadania w szczytowym okresie pracowało w sumie ok. 1000 osób.

Strabag wykonał roboty zabezpieczające na ciągu głównym, nawierzchnię z betonu cementowego i podbudowy z betonu chudego na 1/3 odcinka. Łącznie ułożono 291 074 m² nawierzchni z betonu cementowego oraz 276 255 m² z mieszanki mineralno-asfaltowej – łącznie 567 329 m².

 

 

Zrealizowano już połowę pozostałych prac, m.in. roboty ziemne, warstwy konstrukcyjne i bitumiczne. Na odcinku węzeł Rząsawa–węzeł Blachownia powstało 14 wiaduktów autostradowych, 1 wiadukt kolejowy, 5 mostów z przejściem dla zwierząt, 7 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych.

Wykonywane są także prace towarzyszące realizacji nawierzchni na obwodnicy Częstochowy związane z odwodnieniem i kanalizacją deszczową autostrady i dróg poprzecznych, robotami melioracyjnymi, budową zbiorników i kanałów hydrotechnicznych, oświetleniem dróg, robotami elektroenergetycznymi, budową kanału technologicznego, przebudową linii telekomunikacyjnych oraz przebudową wodociągu.

Odcinek autostrady A1 powstał na terenie województwa śląskiego i pełni funkcję obwodnicy Częstochowy. Łączna wartość inwestycji to 434,4 mln zł brutto.

 

Czytaj także: Obwodnica Częstochowy do końca 2019 roku. Jest wykonawca

Umowa na budowę kolejnego odcinka A1 podpisana

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in