Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady PIIB w nowej siedzibie

12.09.2019

Krajowa Rada PIIB obradowała w nowej siedzibie przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. Dyskutowano m.in. o Wydawnictwie PIIB Sp. z o.o., strategii komunikacji społecznej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz bieżącej działalności izby.

 

Prezydium Krajowej Rady PIIB

 

Na początku posiedzenia Krajowej Rady PIIB, które odbyło się 4 września br., minutą ciszy uczczono pamięć prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Grabowskiego, Honorowego Prezesa PIIB, który zmarł 28 lipca br. Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, uczestnicy obrad wysłuchali Joanny Gieroby – przewodniczącej Rady Nadzorczej Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z. o.o., która omówiła obecną sytuację w wydawnictwie. Po wygaśnięciu kadencji poprzedniej rady nadzorczej, powołano nową, w której skład wchodzą: Joanna Gieroba – przewodnicząca, Roman Karwowski – reprezentujący PIIB, Wiktor Piwkowski – sekretarz generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Piotr Rychlewski – reprezentujący Związek Mostowców RP. Rada nadzorcza zdecydowała o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko prezesa Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. i podjęła stosowne kroki, m.in. zamieszczono ogłoszenie o naborze na to stanowisko. Zainteresowani mogą składać swoje kandydatury do 20 września br.

W dalszej części obrad Krajowa Rada PIIB przyjęła uchwały dotyczące rozwiązania Zespołu ds. Funduszu Spójności oraz Zespołu ds. czasopisma „Inżynier Budownictwa” w związku ze zrealizowaniem wyznaczonych im zadań. Zdecydowano także, że w przypadku Zespołu ds. BIM nastąpi zmiana przewodniczącego i funkcję tę powierzono Tomaszowi Piotrowskiemu z Mazowieckiej OIIB. Termin realizacji zadań stojących przed tym zespołem wyznaczono na 31 grudnia 2019 r.

 

 

Danuta Gawęcka – sekretarz KR PIIB omówiła sytuację związaną z nową siedzibą PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, gdzie odbywało się posiedzenie. 14 sierpnia br. PIIB uzyskała prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przebudowanego i zmodernizowanego budynku. Następnie 22–24 sierpnia nastąpiła przeprowadzka Krajowego Biura PIIB z dotychczasowej siedziby przy ul. Mazowieckiej 6/8 do nowej. Uczestnicy obrad mogli więc sami przekonać się, jak funkcjonuje krajowe biuro w nowych warunkach. Powołano również Zespół ds. Uroczystego Otwarcia Biura Krajowej Rady, w skład którego wchodzą: Danuta Gawęcka, Dariusz Karolak – zastępca skarbnika KR PIIB i Adam Kuśmierczyk – dyrektor Krajowego Biura PIIB.

Podczas posiedzenia dyskutowano także o projekcie strategii komunikacji społecznej PIIB. Andrzej Pawłowski – wiceprezes KR PIIB omówił założenia przygotowanej przez Komisję ds. komunikacji społecznej strategii KR PIIB. Mówił o misji inżynierów budownictwa wykonujących zawód zaufania publicznego, dokonał oceny obecnej sytuacji oraz wskazał na główne założenia oraz działania, jakie samorząd powinien podjąć.

Krajowa Rada PIIB zapoznała się także z realizacją budżetu za 7 miesięcy oraz zaakceptowała terminarz posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady PIIB w pierwszym półroczu 2020 r. Podjęto uchwałę o nadaniu Honorowych Odznak PIIB członkom: Dolnośląskiej, Śląskiej, Warmińsko-Mazurskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Wielkopolskiej, Łódzkiej i Małopolskiej OIIB.

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Czytaj też: XVIII Zjazd PIIB

Przyszła siedziba PIIB – relacja z budowy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.