Kotły na paliwa stałe – zmiana przepisów Prawa ochrony środowiska

07.01.2020

Kontrola wprowadzanych do obrotu kotłów na paliwa stałe, obowiązek podłączania nowych budynków do sieci ciepłowniczej. To niektóre zmiany przepisów Prawa ochrony środowiska, które weszły w życie pod koniec listopada 2019 roku.

23 listopada 2019 roku zmieniła się Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2166)
 


Fot. stock.adobe / Grzegorz Polak
 

Zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm.) mają na celu wzmocnienie kontroli spełniania przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW wymagań, zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. poz. 1690, ze zm.). Kontrola w tym zakresie ma być sprawowana przez właściwe organy inspekcji handlowej. Wprowadzono także wysokie kary pieniężne dla producentów i importerów kotłów, które nie spełniają wymogów emisyjnych. Ponadto ustanowiono zakaz sprowadzania z zagranicy na polski rynek kotłów niespełniających krajowych wymogów emisyjności.

Zobacz też:

 

Istotne zmiany dotyczą ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, ze zm.), w której wprowadzono obowiązek podłączenia nowych budynków do sieci ciepłowniczej, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci. Przepisy przewidują możliwość zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku gdy planowane jest dostarczanie ciepła z indywidualnego źródła ciepła w obiekcie, które charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8, lub pompą ciepła, lub ogrzewaniem elektrycznym.
 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, ze zm.) dodano przepis nakazujący dołączenie do wniosku o pozwolenie na budowę oświadczenia projektanta, dotyczącego możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.