Wymagania techniczne dla lotnisk – zmiana rozporządzeń

07.01.2020

Weszły w życie nowe przepisy dotyczące wymagań dla ogrodzeń lotnisk oraz wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz publicznego.

Przepisy nowych rozporządzeń weszły w życie 22 listopada 2019 r. Co się zmieniło?
 

Fot. Pixabay / nextvoyage

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2155)
 

Rozporządzenie określa wymagania, jakim powinno odpowiadać ogrodzenie lotnisk użytku publicznego. Kwestia ta była dotychczas uregulowana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego podlegających obowiązkowi certyfikacji (Dz.U. poz. 1661), które straciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Nowe rozporządzenie powiela wymagania określone w poprzednim akcie prawnym.
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2152)

Niniejsze rozporządzenie nowelizuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1208). Zmiany mają na celu poprawę efektywności i bezpieczeństwa operacji lotniczych oraz dostosowanie lotnisk do wprowadzanych w życie nowych rozwiązań i ułatwień technologicznych w lotnictwie cywilnym.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 2156)

Rozporządzenie określa wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotnisk użytku publicznego, dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji. Regulacja precyzuje wymagania dla lotnisk posiadających drogę startową o nawierzchni sztucznej, lotnisk z drogą startową bez nawierzchni sztucznej oraz lotnisk dla śmigłowców. Niniejsze rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. o tym samym tytule (Dz.U. poz. 1210), które straciło moc na skutek zmiany upoważnienia ustawowego.

 

Aneta Malan-Wijata

 

Polecamy też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in