3027 osób uzyskało uprawnienia budowlane

23.01.2020

W okręgowych izbach inżynierów budownictwa odbyły się uroczystości wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

Od XXXIV sesji egzaminacyjnej okręgowe komisje kwalifikacyjne rozpoczęły współpracę z systemem SESZAT (System Informatyczny Wspierający Obsługę Sesji) administrowanym przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB. W związku z nowym programem wszystkie testy egzaminacyjne pobierane były w trybie on-line z systemu i drukowane bezpośrednio przez okręgowe komisje kwalifikacyjne.

Do testu zostało dopuszczonych 4226 kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane, a do egzaminu przystąpiło 3677 osób. Do ustnej części egzaminu przystąpiło natomiast 3863 kandydatów, z czego 20% zdawało w trybie poprawkowym. W sumie 3027 osób uzyskało uprawnienia budowlane.

 

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w Łódzkiej OIIB

 

Najwięcej uprawnień w XXXIV sesji zdobyli inżynierowie w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej – 1380, instalacyjnej sanitarnej – 608, instalacyjnej elektrycznej – 412 i inżynieryjnej drogowej – 326. Pozostałe specjalności prezentowały się następująco: inżynieryjna mostowa – 114, inżynieryjna kolejowa obiekty – 70, inżynieryjna kolejowa sterowanie ruchem kolejowym – 21, inżynieryjna hydrotechniczna – 38, instalacyjna telekomunikacyjna – 58.

Najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydano w Mazowieckiej OIIB (506), potem w Małopolskiej OIIB (322), Śląskiej OIIB (280), następnie w Dolnośląskiej OIIB (266) i Wielkopolskiej OIIB (265).

 

Urszula Kieller-Zawisza

 

Przeczytaj też: Inżynier nie musi być prawnikiem, ale…

Przekroczenie zakresu uprawnień

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in