II etap Kolektora Wiślanego

23.01.2020

Kolektor Wiślany to nowy rurociąg o długości 9 km, który ma doprowadzać ścieki do oczyszczalni Czajka.

 

 

Oczyszczalnia Czajka (fot. Krzysztof Gabrylewski/Wikipedia)

 

Budowa II etapu Kolektora Wiślanego będzie realizowana także przez firmę Budimex S.A. – dywizję budownictwa energetycznego, która podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest budowa, składającego się z czterech odcinków grawitacyjnych oraz dwóch odcinków tłocznych, Kolektora Wiślanego o łącznej długości blisko 9 km. Wykonane zostaną także: separator, ok. 70 studni rewizyjnych, 10 komór technologicznych, pompownia opróżniająca. Zagłębienie kolektora będzie zawierało się w granicach 6–15 m.

Roboty budowlane mają zakończyć się w styczniu 2023 r. Budimex zapewnił też 36-miesięczną gwarancję na zrealizowane prace oraz 120-miesięczną na zastosowany materiał rurociągów. Wartość umowy wynosi 348,98 mln zł netto.

 

Czytaj też: Budowa Kolektora Wiślanego w Warszawie

Przygotowanie ciepłej wody w obiektach wielkokubaturowych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in