Zwiększenie wydajności instalacji grzewczych w budynkach wielorodzinnych po termomodernizacji

04.04.2019

Termomodernizacja budynku pozwala obniżyć jego obciążenie oraz zapotrzebowanie na ciepło.

Redukcja cieplna budynku sprawia, iż ulegają zmianie warunki pracy istniejącego systemu ogrzewania w obiekcie, gdyż moc cieplna znacząco przewyższa zapotrzebowanie. Pozostawienie instalacji centralnego ogrzewania w niezmienionym stanie skutkuje obniżeniem komfortu cieplnego w budynku i mniejszymi niż zakładane oszczędnościami wynikającymi z termomodernizacji. W skrajnych wypadkach może nastąpić rozregulowanie hydrauliczne instalacji. Dlatego pozostawienie instalacji centralnego ogrzewania w niezmienionym stanie w budynku objętym termomodernizacją jest błędem.

Istnieje jednak kilka sposobów na zwiększenie wydajności instalacji stosunkowo niewielkim kosztem, przy założeniu, że ogólny stan techniczny instalacji i głównych jej elementów jest dobry. Jednym z nich jest zastosowanie w instalacji centralnego ogrzewania zaworów mieszających, których zadaniem jest obniżanie i regulowanie temperatury zasilania grzejników. Dzięki regulacji temperatury zasilania znacząco ulegają zmniejszeniu straty ciepła do otoczenia powstające przy przepływach w przewodach zasilających. Im mniejsza będzie różnica między temperaturą przewodów i otoczenia, tym wymiana ciepła będzie zachodziła mniej intensywnie. Dodatkowo istnieje możliwość uzależnienia temperatury zasilania od warunków zewnętrznych (regulacja pogodowa) i poprawienia w ten sposób komfortu cieplnego użytkowników. Niższa temperatura czynnika grzewczego to także mniejsze zagrożenie poparzeniami w kontakcie z grzejnikami oraz mniejsze wysuszanie powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych.

Spośród produktów ESBE przeznaczonych do instalacji grzewczych jest wiele rozwiązań przygotowanych również dla większy instalacji w budynkach wielorodzinnych. Przykładem mogą być uniwersalne obrotowe zawory mieszające serii VRG130. Są bardzo często montowane w instalacjach domowych, ale zakres ich stosowania jest znacznie większy. Do instalacji domowych najczęściej pracujących ze źródłem ciepła o mocy rzędu 15–25 kW znajdują zastosowanie małe rozmiary od DN20 do DN25.

 

 

Zawory VRG są produkowane w rozmiarach do DN50 i można je stosować w instalacjach o mocy grzewczej nawet do 260 kW. W przypadku instalacji o większej mocy możliwe jest wykorzystanie zaworów o średnicy do DN150, tj. obrotowych 3F lub grzybkowych dających doskonałą precyzję działania. Zawory tego typu pozwalają na swobodne ich stosowanie w przypadku obiektów o obciążeniu cieplnym rzędu 2500 kW. Wszystkie wymienione zawory mieszające mają możliwość wyposażenia w siłowniki zapewniające automatyczną oraz bezobsługową pracę. Do każdego typu zaworu dedykowane są odpowiednie pod względem łatwości montażu i odpowiedniej siły siłowniki. Dla zaworów serii VRG dedykowane są siłowniki serii ARA600, zawory 3F wyposażane są w siłowniki serii 90 lub ARC/ARD. Dla zaworów grzybkowych przeznaczone są siłowniki serii ALF i ALH.

 

 

Zawór 3F

Wyposażeniem dodatkowym dla węzłów cieplnych lub kotłowni budynków wielorodzinnych mogą być sterowniki zintegrowane z siłownikami serii CRx. Sterowniki te są łatwe w montażu i eksploatacji, dają jednocześnie możliwość niezależnego sterowania wieloma obiegami. Do wyboru jest wiele wariantów sterowania – od sterowników stałotemperaturowych poprzez pogodowe do sterowania temperaturą wewnętrzną budynku.

 

   

 

 

 

www.esbe.pl

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in