Zrównoważone budownictwo – wybrane aspekty. DEBATA

09.07.2024

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zaprasza na debatę, która odbędzie się 3.10.2024 r. Wydarzenie będzie transmitowane online.

 

Zrównoważone budownictwo to koncepcja projektowania, konstruowania i eksploatacji budynków w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz promujący zdrowie i komfort użytkowników. Opiera się na trzech filarach: ekologii, ekonomii i społecznej odpowiedzialności. Kluczowe elementy zrównoważonego budownictwa to: efektywność energetyczna, odpowiedzialne gospodarowanie wodą, wybór zrównoważonych materiałów budowlanych, zapewnienie wysokiej jakości powietrza wewnątrz budynków, realizacja inwestycji w miejscach z łatwym dostępem do komunikacji publicznej. Wprowadzenie zasad zrównoważonego budownictwa wymaga szerokiej współpracy pomiędzy architektami, inżynierami, inwestorami oraz użytkownikami budynków.

 

Jakie są główne wyzwania związane z wdrażaniem zrównoważonego budownictwa? Jakie są najnowsze technologie wspierające zrównoważone budownictwo i czy są dostępne na szeroką skalę? Czy można już przedstawić przykłady realizacji tej koncepcji w Polsce? Jakie są koszty budowy zrównoważonego budynku w porównaniu do tradycyjnego budynku? Jakie są przykłady zrównoważonych materiałów budowlanych? Jakie certyfikaty są dostępne dla budynków zrównoważonych?

Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas panelu dyskusyjnego transmitowanego 3 października 2024 r. z siedziby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Streaming debaty będzie dostępny na kanałach Wydawnictwa PIIB na YouTube i Facebooku.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PRZY NASZYM PROJEKCIE!

Kontakt: reklama@wpiib.pl

 

 

O ORGANIZATORZE

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powstało w 2004 roku. Od początku działalności realizujemy założenie dostarczania aktualnych, rzetelnie i kompleksowo opracowanych informacji, związanych z szeroko pojętym budownictwem.

 

Od 20 lat wydajemy miesięcznik „Inżynier Budownictwa”, który dociera do wszystkich inżynierów i techników wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Ponadto w naszym portfolio znajduje się kwartalnik „Przewodnik Projektanta”, który ma na celu szerzenie informacji pomocnych przy projektowaniu obiektów budowlanych i instalacji. Wydajemy także półrocznik „Budownictwo. Trendy i Biznes”, w którym prezentowane są aktualne informacje na temat rynku budowlanego, innowacyjne technologie i materiały, a także nowoczesne metody zarządzania.

 

Wydawnictwo jest także organizatorem projektu Kreator Budownictwa Roku, który ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych w branży budowlanej. Na stronie www.inzynierbudownictwa.pl znajduje się sklep z czasopismami dla inżynierów i projektantów, które można zamawiać i czytać online. Wersje cyfrowe wszystkich naszych publikacji dostępne są także na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (https://portal.piib.org.pl) dla ok. 120 000 członków PIIB.

 

  • Roczny nakład druku publikacji: ok. 70 000 egz.
  • Roczna prenumerata e-wydania: ponad 1 300 000 egz.
  • Liczba użytkowników serwisów www: ponad 1 600 000 (2023 r., źródło GA)
  • Liczba subskrybentów newslettera: ok. 41 000

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in