Zmiany w zakresie uzgodnień dokumentacji przez spółki PKP S.A.

05.05.2017

Członkowie Podlaskiej OIIB, przy uzgadnianiu projektów nowej infrastruktury, np. sieci energetycznych przebiegających przez tereny Skarbu Państwa będące w zarządzie spółek PKP S.A. – tzw. kolejowe tereny i obszary zamknięte – napotykali na szereg problemów, m.in. konieczność dokonywania uzgodnień kolejno ze wszystkimi podmiotami, które każdorazowo pobierały opłaty za te czynności.

Podejmując inicjatywę członków izby, Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB, wystąpił w grudniu 2016 r. z pismem do podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Bittla z prośbą o interwencję, w celu stworzenia dla projektantów przejrzystych zasad uzgadniania dokumentacji projektowych przez zarządców terenów kolejowych.

4 kwietnia 2017 r. wpłynęła odpowiedź podpisana przez Andrzeja Bittla, w której poinformował o daleko idących zmianach w zakresie uzgodnień dokumentacji przez spółki PKP S.A.

Biorąc pod uwagę istotę tych zmian, publikujemy treść listu ministra.

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in