Zmiany w Programie Infrastruktura i Środowisko

10.04.2019

Komisja Europejska przyjęła zmiany w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ), które dotyczą głównie sektora energetyki i środowiska. Nowe zapisy pomogą również w realizacji Programu dla Śląska oraz Programu Dostępność Plus.

 

Fot. Fotolia.com

 

Zmiany w sektorze energetyki

Umożliwią one realizację działań zaplanowanych w ramach:

  • Programu Dostępność Plus, którego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Po wprowadzonych zmianach możliwe będzie uzyskanie dofinansowania z POIiŚ na usuwanie barier architektonicznych jako elementu projektu głębokiej, kompleksowej termomodernizacji. Prace techniczne związane z termomodernizacją będzie można połączyć z dostosowaniem budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, balustrady itp.), ułatwiając im codzienne życie.
  • Programu dla Śląska, który jest jednym z głównych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Dzięki wprowadzonym zmianom także jednostki samorządu terytorialnego na terenie Śląska w obszarze termomodernizacji mieszkalnych budynków wielorodzinnych będą mogły uzyskać dofinansowanie z POIiŚ. Między innymi na ocieplenie ścian zewnętrznych, podłóg, dachów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła budynków mieszkalnych. Przyczyni się to do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w jednym z najbardziej zanieczyszczonych regionów Europy, jakim jest Śląsk. Nowi beneficjenci mogą ubiegać się o środki z POIiŚ w trybie konkursowym. Od 29.03. do 27.05.2019 r. trwa nabór wniosków w działaniach związanych ze wspieraniem efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 100 mln zł.

 

Przeczytaj też: Na termomodernizację potrzeba 200 mld zł

 

Nowelizacja w obszarze środowiska

Wprowadzone zostały następujące zmiany:

  • Cała rezerwa wykonania w obszarze dotyczącym ochrony środowiska, tj. ponad 220 mln euro, została przeznaczone na działanie dedykowane inwestycjom związanym ze zmianami klimatu (w wyniku przesunięć z Celu Tematycznego 6 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami na Cel Tematyczny 5 – Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem). Dzięki czemu dodatkowe środki zostaną przeznaczone m.in. na projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz zagospodarowania wód opadowych, w szczególności w aspekcie globalnych zmian klimatu oraz zabezpieczenia przed skutkami katastrof naturalnych.
  • Zrewidowane zostały tryby wyboru projektów w celu silniejszego uchwycenia wymiaru strategicznego oraz sprawniejszego zarządzania (umożliwienie zastosowania trybu pozakonkursowego w obszarze gospodarki wodno-ściekowej).
  • Wcześniej przedsięwzięcia w zakresie recyklingu, które nie były wpisane do załącznika do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO), nie mogły ubiegać się o dofinansowanie z POIiŚ, po wprowadzonych zmianach mają taką możliwość nawet jeśli nie są wpisane do ww. dokumentu.
  • Możliwe będzie również dofinansowanie z POIiŚ działań, które mają na celu usunięciu zagrożenia ze strony niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów.

 

Zmiany w POIiŚ były konsultowane i uzgadniane z partnerami ze strony rządowej, samorządowej i pozarządowej (partnerami społecznymi) – członkami Komitetu Monitorującego POIiŚ.

 

Źródło: MIiR

 

Czytaj też: W kierunku budownictwa ekologicznego

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.