Zjazd Mazowieckiej OIIB

12.05.2015

Z udziałem Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki, Andrzeja Dobruckiego, prezesa Krajowej Rady PIIB, oraz licznie zaproszonych gości, m.in. przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, władz uczelni technicznych Mazowsza oraz bratnich organizacji samorządu zawodowego, odbył się 11 kwietnia br. XIV Zjazd Sprawozdawczy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podsumowano dorobek izby, udzielono absolutorium kierownictwu, przyjęto plan pracy i projekt budżetu na br. Odznaczenie „Za zasługi dla rozwoju gospodarki RP” za aktywną działalność nadano MOIIB. Również grupa zasłużonych działaczy otrzymała z rąk wicepremiera to zaszczytne odznaczenie. Wicepremier wręczył też kilkudziesięciu osobom dyplomy z okazji 25-lecia polskiej transformacji. Wręczono również odznaczenia przyznane przez KR PIIB.

Zjazd przyjął istotne wnioski złożone przez delegatów. Jeden dotyczył powołania przy MOIIB sądu polubownego i został poparty stosowną uchwałą. Inne dotyczyły uznania praktyki technikom z lat 2006–2014, w przypadku ich starań o uzyskanie uprawnień budowlanych. Ponadto zgłoszono wniosek, aby rzeczoznawca budowlany został dopisany do grupy samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

 

 

W wystąpieniu programowym Mieczysław Grodzki, przewodniczący Rady MOIIB, stwierdził m.in., że samorząd zawodowy (…) przeszedł próbę sprawnej działalności, wypełniając zadania ustawowe i statutowe. Jednak mimo ogromnego wysiłku nie jesteśmy zadowoleni z wyników naszego oddziaływania w zakresie legislacji. Dotychczasowe obserwacje świadczą o tym, że najważniejsze dla naszego zawodowego życia komisje: kodyfikacyjna PB i Sejmu RP, pracujące nad podstawowymi dokumentami dla budownictwa, nie korzystają z przekazywanych wniosków. Mówił o sukcesach w prowadzeniu szkoleń, z których w ub.r. skorzystało 71% członków. MOIIB sprawnie przeprowadził jesienną sesję egzaminów na uprawnienia – pierwszą w warunkach nowej ustawy. Izba rozwija kontakty z uczelniami wyższymi, studentami, stowarzyszeniami.

 

 

W swoim wystąpieniu wicepremier Janusz Piechociński podkreślił doniosłą rolę, jaką dla gospodarki spełnia samorząd zawodowy inżynierów. Odniósł to do aktualnej sytuacji gospodarczej i wskazał, że zaangażowanie na rzecz środowiska oraz budownictwa przynosi korzystne efekty dla całej gospodarki.

Z kolei Andrzej Dobrucki mówił m.in. o niedosycie z tytułu wdrożenia „ustawy deregulacyjnej”, która wprowadziła spore zamieszanie do budownictwa i będzie zapewne kreować niekorzystne następstwa dla budownictwa. PIIB przygotuje wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie ustawy za niezgodną z Konstytucją RP oraz ustawą Prawo budowlane. 

 

Mieczysław Wodzicki

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.