Zjazd dziekanów kierunku budownictwo

22.06.2023

14–16 czerwca 2023 r. Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego był gospodarzem Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów kierunku Budownictwo – największego tego typu spotkania w Polsce. Do Kortowa przyjechali dziekani i prodziekani z całego kraju. W zjeździe wzięli także udział przedstawiciele izb inżynierów budownictwa oraz firm z otoczenia gospodarczego branży budowlanej.

 

Jak wygląda rynek pracy i kształcenia zawodowego dla budownictwa? Jakie perspektywy mają studenci tych niełatwych studiów? W jaki sposób absolwenci kierunku mogą wspierać studentów w procesie kształcenia? To tylko część z tematów, które były poruszane podczas ogólnopolskiego zjazdu dziekanów.

– Coroczny zjazd jest okazją do merytorycznej debaty o budownictwie – ewaluacji kierunków, perspektywach rozwoju studiów i procesów dydaktycznych oraz możliwościach poszerzania praktycznej oferty dla studentów – podkreśla dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM, dziekan Wydziału Geoinżynierii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Zjazd dziekanów

Fot. Janusz Pająk, UWM Olsztyn

 

Ważnymi elementami spotkania były panel dyskusyjny o ewaluacji dyscypliny inżynieria lądowa, geodezja i transport oraz debata prowadzona przez prof. Andrzeja Szaratę, rektora Politechniki Krakowskiej, na temat przywrócenia jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku budownictwo.

– Zależy nam, aby nasi absolwenci uzyskali jak najlepsze przygotowanie do egzaminów na uprawnienia budowlane – dodaje dr inż. Jacek Zabielski, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Geoinżynierii.

Jednym z poruszanych tematów podczas zjazdu był poziom wiedzy kandydatów na studia oraz wpływ sytuacji demograficznej, społecznej oraz ekonomicznej kraju na kształcenie na kierunku budownictwo. Wystąpienia w tym zakresie zaprezentowali prof. Joanna Żukowska i dr inż. Rafał Ossowski, dziekani z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Natomiast prof. Andrzej Garbacz, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, przedstawił uczelniany model współpracy studentów realizujących wspólny projekt BIM.
W programie tegorocznego zjazdu znalazło się również wystąpienie mgr. inż. Mariusza Dobrzenieckiego, prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na temat promocji zawodu inżyniera  budownictwa, a także prezentacje przedstawicieli firm dotyczące m.in. nowoczesnych rozwiązań pomiarowych dla budownictwa, inteligentnego zarządzania budynkami czy zastosowania technologii BIM w kosztorysowaniu robót budowlanych.
W zjedzie uczestniczył również Grzegorz Dziedzina, p.o. zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, który przedstawił możliwości współpracy uczelni technicznych kształcących na kierunku budownictwo z GDDKiA.

– W tegorocznym zjeździe wzięło udział ponad 100 osób. Poza częścią merytoryczną spotkania chcieliśmy również zaprezentować atuty Kortowa i Olsztyna. Dla uczestników zjazdu przygotowaliśmy kilka atrakcji: wycieczkę po campusie uniwersyteckim, możliwość zwiedzenia olsztyńskiej starówki oraz rejs żaglówką po jeziorze Krzywym w Olsztynie – mówi prof. Dariusz Popielarczyk.

Zjazd dziekanów kierunku budownictwo co roku odbywa się na innej uczelni. Decyzja o jego organizacji w Olsztynie zapadła w 2022 r. podczas obrad na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. To wówczas olsztyńscy dziekani otrzymali statuetkę oznaczającą prawo organizacji zjazdu w kolejnym roku. Gdzie odbędzie się następny zjazd? Podczas ostatniego dnia obrad dziekan prof. Dariusz Popielarczyk przekazał statuetkę dziekanowi Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej.

 

 

Czytaj także:

XIV Konferencja SKB

Sukces polskich inżynierów w Design and Construct Steel Bridge Competition

Konkurs „wyKOMBinuj mOst 2023” za nami

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in