Zjazd Dolnośląskiej OIIB

17.04.2019

W Hotelu Novotel & Ibis 6 kwietnia br. odbył się XVIII Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 110 ze 150 delegatów.

 

 

Zjazd otworzył Janusz Szczepański – przewodniczący Rady DOIIB, witając wszystkich przybyłych, a szczególnie gości reprezentujących wrocławskie uczelnie, stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz samorządy zawodowe polskie i zagraniczne.

Głos zabierali także niektórzy goście zjazdu. Zbigniew Kledyński – prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mówił o działaniach prowadzonych w PIIB i skoncentrował się na kilku najistotniejszych jego zdaniem zagadnieniach. Powiedział m.in. o pracy Komisji ds. komunikacji społecznej zajmującej się polityką informacyjną PIIB i odbiorem społecznym działań członków izby. Podkreślił rolę Zespołu ds. funduszu spójności opracowującego projekt systemu, który zapewni wszystkim członkom PIIB jednakowy dostęp do świadczeń na ich rzecz. Krótko poinformował o pracach Zespołu ds. BIM (Building Information Modeling), którego zadaniem jest opracowanie strategii PIIB w procesie wdrażania BIM w Polsce. Omówił także problemy związane z budową nowej siedziby PIIB. Na koniec zapoznał zebranych z aktualnym stanem prac legislacyjnych związanych z nowymi ustawami o inżynierach budownictwa i architektach. Inni goście zjazdu gratulowali dolnośląskiej izbie dotychczasowego dorobku, dziękowali za dobrą współpracę i życzyli owocnych obrad.

 

Janusz Szczepański – przewodniczący Rady DOIIB

 

Przeczytaj też: Zjazd Pomorskiej OIIB

 

Po przerwie rozpoczęła się robocza część zjazdu. Na przewodniczącego obrad delegaci wybrali Tadeusza Ponisza. Wybrano Komisję Mandatową, która stwierdziła obecność na zjeździe 73,3% delegatów i zdolność zjazdu do podejmowania uchwał. Następnie wybrano komisje zjazdowe: skrutacyjną, wyborczą oraz uchwał i wniosków.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady w 2018 r. przedstawił Janusz Szczepański. Mówił o realizacji stałych, statutowych celów Dolnośląskiej OIIB, ale też podkreślił rolę sprawnej komunikacji pomiędzy członkami izby. Zachęcał do korzystania z nowo powstałego profilu DOIIB na Facebooku i z systemu komunikacji SMS (system SISMS, aplikacja Infolock).

Przedstawione zostały także sprawozdania pozostałych organów izby. Po krótkiej dyskusji delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli wszystkie sprawozdania oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie. Przyjęto również budżet na 2019 r.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła 17 wniosków zgłoszonych przez delegatów. 16 z nich zostało przekazanych różnym organom izby okręgowej lub krajowej do rozpatrzenia, a 1 nie nadano dalszego biegu.

 

 

Agnieszka Środek

Zdjęcia: Piotr Rudy

 

Czytaj też: Zjazd Dolnośląskiej OIIB 2018

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.