„Zazielenianie współczesnych miast” – konferencja

13.05.2024

Od 18 do 19 kwietnia 2024 r. odbywała się w Warszawie międzynarodowa konferencja „Zazielenianie współczesnych miast. Stan obecny, problemy i możliwości wdrażania zielonej infrastruktury we współczesnych miastach ze szczególnym uwzględnieniem zielonych dachów i żyjących ścian”.

 

Organizatorem konferencji „Zazielenianie współczesnych miast”, będącego częścią Festiwalu Nowy Europejski Bauhaus, było Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” (PSDZ). Konferencję otworzyli Marta Weber-Siwirska, prezes PSDZ i członek zarządu Światowej Sieci Zielonej Infrastruktury (WGIN), oraz Jan Łukaszkiewicz, moderator pierwszej sesji. Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Agnieszka Murawska reprezentująca Ambasadę Królestwa Niderlandów, honorowego patrona konferencji.
Motywem przewodnim pierwszej sesji były strategie i działania w zazielenianiu współczesnych miast. Dusty Gedge z European Federation of Green Roof Associations mówił o tym, jak zapewnić różnorodność biologiczną na dachach zielonych oraz o ich mapowaniu w ramach teledetekcji, a Luigi Petito z WGIN o zazielenianiu budynków w strategiach Unii Europejskiej. Laura Gatti ze Studio Laura Gatti opowiadała o doborze roślin w projekcie Bosco Verticale w Mediolanie i innych realizacjach pionowych lasów. Anna Bocheńska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mówiła o BGI jako niezbędnym elemencie wielofunkcyjnej przestrzeń publicznej w bardziej odpornym i zrównoważonym mieście. Pierwszą sesję zamknęło wystąpienie architekta i urbanisty z Waszyngtonu – Dhiru Thadaniego.

 

Konferencja Zazielenianie współczesnych miast

Agnieszka Murawska

 

Druga sesja moderowana przez Balbinę Gryczyńską dotyczyła roślinności dachów zielonych w funkcjonowaniu współczesnych miast. Jan Rapan ze Słowackiego Stowarzyszenia Dachów Zielonych i Zielonej Infrastruktury opowiadał o klimatologii oraz zielono-niebieskiej infrastrukturze jako rozwiązaniu kompleksowym i zrównoważonym. Ewa Burszta-Adamiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i PSDZ omówiła zagadnienia dotyczące dachów zielonych jako rozwiązań służących retencji wód opadowych i roztopowych. Magdalena Biela z Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i PSDZ w wystąpieniu „Dobór gatunków roślin na zielone dachy w oparciu o ideę szablonu siedliska: stare czy nowe podejście” przedstawiła wyniki doktoratu realizowanego pod kierunkiem Edyty Sierki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i PSDZ. Katarzyna Wróblewska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz PSDZ zaprezentowała mechanizmy wychwytywania PM przez rośliny. Natomiast David Brasfield z Norweskiego Stowarzyszenia na rzecz Zielonej Infrastruktury mówił o roli zieleni na terenach przyszpitalnych.
Trzecia sesja moderowana przez Katarzynę Wróblewską dotyczyła wdrażania zielonych rozwiązań we współczesnych miastach. Pavel Dostal z Czeskiego Stowarzyszenia Dachów Zielonych i Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Żywych Ścian omówił doświadczenia związane z zazielenianiem czeskich miast, a Aslan Jonoubi, architekt z Iranu – projektowanie biofilne w budownictwie mieszkaniowym. Wystąpił też Pedro Romero García, architekt z Hiszpanii. Jacek Nowak z Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach opowiedział o substratach na zielone dachy.
Sesja czwarta moderowana przez Małgorzatę Żydek-Piątek dotyczyła wsparcia technicznego i dobrych praktyk w zakresie zazieleniania miast. Jan Łukaszkiewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i PSDZ omówił zagadnienia dotyczące pielęgnacji zielonych dachów, natomiast Jacek Dudziak z DÖRKEN Membranes – zielono-niebieską infrastrukturę na przykładzie miejskich inwestycji w Warszawie. Balbina Gryczyńska z Calla Group przedstawiła informacje na temat żyjącej ściany w centrum handlowym Supersam w Katowicach. Adam Stępkowski z RETENCJAPL omówił ułatwienia w projektowaniu zielono-błękitnej infrastruktury w miastach. Oleksandra Strashok przedstawiła Ukraińskie Stowarzyszenie Zielonej Infrastruktury.
Podczas sesji wyjazdowej zaprezentowano przykłady zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Warszawy.

 

Katarzyna Wolańska
Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”

Fot. autorki

 

 

Przeczytaj też:

Dachy zielone balastowe

Dachy zielone bagienne i retencyjne jako magazyn wody opadowej

Zielone dachy ekstensywne na garażach

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in