Zapewnienie jakości modeli BIM

22.03.2024

Wysokiej jakości model BIM może pozwolić na oszczędność pieniędzy i czasu podczas budowy oraz tańszą eksploatację obiektów. Znalezienie i usunięcie potencjalnych błędów oraz braków informacyjnych lub wizualizacja zagrożeń w środowisku wirtualnym są znacznie tańsze niż zmaganie się z ich konsekwencjami na placu budowy i w kolejnych latach użytkowania.

 

Choć świadomość rynku na temat BIM wciąż w dużej mierze kształtowana jest przez kolorowe wizualizacje i PR, korzyści płynące z wdrożenia tej metodologii coraz częściej weryfikowane są bezpośrednio przez klientów. Odpowiednio postawione cele, dobrze dobrane aktywatory BIM i dokumenty (np. EIR, a następnie BEP) z pewnością pomagają. Ostatecznie jednak potrzebujemy kompetentnych specjalistów, którzy będą w stanie wdrożyć procedury i zweryfikować efekty prac związanych z BIM.

 

Doświadczenie autora zdobyte w trakcie dużych projektów obejmujących opracowanie zaawansowanych wymagań i dokumentów BIM pokazuje, że jakość modeli na etapie projektowania wciąż pozostawia wiele do życzenia. Pomimo jasnych procedur oraz wymagań opisanych w EIR i BEP, sprawdzane przez nas modele mają zwykle setki kolizji, tysiące elementów pozbawionych uzgodnionych informacji i wiele innych rozbieżności, które dyskwalifikują je, jeśli chodzi o prace wykonawcze i późniejszą integrację w oprogramowaniu do zarządzania obiektem (rys. 1).

 

Zapewnienie jakości modeli BIM

Rys. 1. Wyświetlone elementy MEP nie zawierają odpowiednich informacji zgodnie z BEP [1]

 

Nawet najlepiej zaplanowany i wdrożony proces oparty na uznanych standardach nie przyniesie zatem wartości bez ciągłego monitorowania. Cykliczna weryfikacja modeli, ale także metody ich tworzenia oraz wykorzystywania są czynnikami krytycznymi dla prawidłowego wdrożenia metodologii. W tym zakresie BIM podąża za metodami stosowanymi w nowoczesnych systemach zarządzania procesami.

 

>>> Plan realizacji metodyki BIM (BEP)

>>> Planowanie dostarczania modeli informacyjnych wg ISO 19650

 

Poniżej opisane zostaną zagadnienia związane z zapewnieniem jakości poprzez metodykę BIM. Należy jednak pamiętać o rzeczy oczywistej, a mianowicie, że osiągnięcie wysokiej jakości projektu, prac budowlanych i eksploatacji wymaga również innych procesów niż te bezpośrednio związane z modelami informacyjnymi. Skupiono się tutaj na ogólnych praktykach oraz metodach pracy z modelami informacyjnymi, bez szerokiego opisywania innych procesów, takich jak weryfikacja zgodności z przepisami budowlanymi, bezpieczeństwo, efektywność utrzymania itp., choć i te mogą zostać znacząco usprawnione za pomocą poprawnych procesów i dobrze skonfigurowanych narzędzi BIM.

 

W dalszej części artykułu:

Rola QA w BIM

QA na poziomie zespołów zadaniowych

Kontrola jakości na poziomie BIM menedżera

Zapewnienie  jakości na poziomie klienta

Kontrola modelu BIM w praktyce

Analizy

 

Cały artykuł dostępny jest w numerze 4/2024 miesięcznika „Inżynier Budownictwa”.

 

 

mgr inż. architekt Paweł Łaguna
Swissroc Building Intelligence

 

 

 

Literatura
1. https://swissroc.ch/fr/services/building-intelligence/.

 

>>> Protokół informacyjny w projektach BIM według normy ISO 19650

>>> Rodzaje i systematyka kolizji budowlanych dla potrzeb uzasadnienia metodologii BIM

>>> Wymiana danych w formatach OpenBIM w projektach infrastrukturalnych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in