Ytong Panel SWE – wielkowymiarowe panele ścienne z betonu komórkowego do ekspresowej budowy

Artykuł sponsorowany

07.09.2023

System wielkowymiarowych elementów ściennych Ytong Panel SWE umożliwia szybkie i efektywne wznoszenie przegród ściennych dzięki połączeniu zalet prefabrykacji z doskonałymi właściwościami betonu komórkowego, takimi jak: wysoka izolacyjność termiczna, odporność ogniowa oraz najwyższa dokładność wymiarowa elementów. Natomiast elementy Ytong Panel SWE Ultra+ przeznaczone są do wznoszenie ciepłych i energooszczędnych ścian jednowarstwowych.

 

Ytong Panel

 

Systemowe elementy ścienne Ytong Panel SWE stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku, na którym często brakuje wykwalifikowanych pracowników budowlanych. Dzięki mechanizacji prac nie tylko zostaje ograniczona liczba wykonawców, ale i znacząco skraca się czas realizacji, przy uzyskaniu najwyższej jakości przegród.

 

Ytong Panel

 

Ytong Panel SWE są zbrojonymi elementami z autoklawizowanego betonu komórkowego. Posiadają one zbrojenie niekonstrukcyjne w postaci prętów wykonanych ze stali o granicy plastyczności 500 MPa. Zapewnia ono odpowiednią wytrzymałość elementowi w trakcie jego transportu i montażu. Ilość i rodzaj zbrojenia w danym panelu zależą od jego gabarytów oraz przeznaczenia. W zależności od projektowanej klasy ekspozycji elementy Ytong Panel SWE mogą mieć zbrojenie zabezpieczone farbą antykorozyjną.

 

Elementy Ytong Panel SWE produkowane są w gęstościach 300 i 500 kg/m3 i charakteryzują się wytrzymałością na ściskanie odpowiednio 2,2 i 4 MPa. Lżejsza odmiana nosi nazwę handlową Ytong Panel SWE Ultra+. Ściany z tych paneli o grubości 36,5 cm spełniają najsurowsze wymagania termiczne dla przegród zewnętrznych: U = 0,20 W/(m²K).

 

Panele ścienne Ytong Panel SWE projektuje się na podstawie normy PN-EN 12602 „Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego”. Norma PN-EN 12602 jako norma zharmonizowana stanowi podstawę dopuszczenia produktów do obrotu.

 

Elementy Ytong Panel SWE występują w dwóch grubościach: 20 i 24 cm, natomiast Ytong Panel SWE Ultra+ dostępne są w grubości 36,5 cm. Maksymalna wysokość elementów Ytong Panel SWE i Ytong Panel SWE Ultra+ wynosi 300 cm. Typowe rozmiary paneli pozwalają na wznoszenie ścian w module wysokości 10 cm oraz module długości 7,5 cm. Znacząco ułatwia to proces zamówienia oraz pozwala ograniczyć ilość odpadów na budowie.

Ytong Panel

Proces produkcji
Elementy Ytong Panel SWE wytwarzane są z naturalnych surowców: wody, piasku kwarcowego, cementu, wapna, anhydrytu i środka porotwórczego w postaci pasty aluminiowej. Skład taki zapewnia znikomą promieniotwórczość naturalną. Bardzo dokładny dobór surowców i starannie dopracowany proces technologiczny ze sterowanym komputerowo systemem dozowania pozwalają na produkcję jednorodnego materiału, który charakteryzuje się niską gęstością, wysoką izolacyjnością termiczną i który jest całkowicie niepalny. Wszystkie elementy zbrojone Ytong poddawane są wnikliwym badaniom, a cały proces produkcji jest starannie nadzorowany w ramach stałej kontroli jakości.

 

Zbrojenie elementów Ytong Panel SWE w postaci prętów gładkich oraz ucho montażowe pokrywa się farbą antykorozyjną, a następnie umieszcza w formie.

 

Składniki po dokładnym wymieszaniu podaje się do form, w których znajduje się już zbrojenie. Dzięki dodatkowi niewielkiej ilości pasty aluminiowej, która działa jako środek spulchniający, w masie betonu komórkowego powstają setki tysięcy pęcherzyków powietrza, którym zawdzięcza on swoje unikatowe właściwości. Stwardniała mieszanka po uzyskaniu wstępnej wytrzymałości jest cięta z wysoką dokładnością za pomocą naprężonych strun stalowych.

 

Pocięte elementy są następnie poddawane procesowi autoklawizacji, tj. hartowaniu wysokim ciśnieniem w atmosferze nasyconej pary wodnej. Następuje wówczas hydratacja krzemianu wapnia, w wyniku czego powstaje krystaliczna mikrostruktura tobermorytu. To ona zapewnia elementom Ytong wysoką wytrzymałość, pomimo ich niedużej gęstości.

 

Ostatnim etapem produkcji jest umieszczenie gotowych elementów na paletach oraz ich zabezpieczenie folią. Każda paleta zostaje oznaczona etykietą umożliwiającą identyfikację.

 

Tak przygotowany produkt zostaje odstawiony na plac magazynowy lub przetransportowany bezpośrednio na plac budowy.

 

Ytong Panel

 

Zastosowanie paneli ściennych Ytong
Elementy Ytong Panel SWE przeznaczone są głównie do wznoszenia ścian nośnych w obiektach takich jak:

 • budynki jednorodzinne wolno stojące oraz w zabudowie szeregowej,
 • placówki użyteczności publicznej,
 • budynki handlowo-usługowe,
 • budynki biurowe i administracyjne,
 • budynki gospodarcze,
 • już istniejące budynki wymagające rozbudowy i przebudowy.

Norma PN-EN 12602 przewiduje podział elementów zbrojonych z betonu komórkowego w zależności od ich przeznaczenia. Panele ścienne Ytong Panel SWE możemy zakwalifikować jako konstrukcyjne do kategorii W3, W4:

 • W3: ściana nośna bez konstrukcyjnego zbrojenia (pionowa)
 • W4: ściana nośna bez konstrukcyjnego zbrojenia (pozioma)

 

 

Zalety systemu
Innowacyjny system Ytong Panel SWE to szybkość realizacji, sprawdzona jakość i jednocześnie wysoka trwałość rozwiązań. Dzięki produkcji elementów o określonych, modułowych wymiarach czas budowy jest znacznie krótszy niż w przypadku użycia standardowych bloczków, zarówno w odniesieniu do ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Jednocześnie budowa ścian w systemie Ytong Panel SWE to gwarancja najwyższej izolacyjności cieplnej, odporności ogniowej, doskonałej nośności oraz izolacyjności akustycznej.

 

Zalety wykonawcze:

 • nie ma potrzeby przycinania elementów na budowie,
 • panele są produkowane na pełną wysokość pomieszczenia – wystarczy je podnieść i ustawić w odpowiednim miejscu,
 • do montażu nie są potrzebne dodatkowe rusztowania,
 • dokładne plany montażowe z numerami poszczególnych elementów ułatwiają budowę i ograniczają błędy wykonawcze oraz straty przy docinaniu paneli,
 • gładka powierzchnia elementów tworzy jednolite podłoże do tynkowania,
 • najwyższa efektywność prac budowlanych dzięki mechanizacji.

 

 

Dlaczego warto budować w systemie Ytong Panel SWE?

 • Szybsza budowa. Ekspresowy czas budowy konstrukcji budynku – kondygnacja typowego domu powstaje w jeden dzień!
 • Mniejsza liczba pracowników. Duża wydajność prac przy mniejszej liczbie pracowników. Dwuosobowa ekipa z operatorem dźwigu zastępuje trzyosobowy zespół murarski.
 • Wytrzymała ściana. Masywna i wytrzymała konstrukcja ścian umożliwia mocowanie do nich nawet ciężkich przedmiotów czy okładzin fasady. Dzięki właściwościom betonu komórkowego, możliwe jest łatwe i szybkie wykonywanie bruzdowania czy wycinanie otworów.
 • Lepsza logistyka budowy. System zapewnia ogromną wydajność prac. Dzięki dokładnie zaplanowanej logistyce i systemowi prefabrykacji zmniejsza się ryzyko opóźnień na budowie. Projekt konstrukcji i plany montażowe przygotowuje dział projektowy BIM firmy Xella Polska.
 • Tańsze wykończenie. Wysoka dokładność wymiarowa ścian dzięki maksymalnej prefabrykacji elementów. Gładką powierzchnię łatwiej i taniej wykończyć.
 • Materiał niepalny. Klasa reakcji na ogień A1. Wysoka odporność ogniowa EI 360, REI 240.
 • Ograniczenie odpadów, oszczędność materiału. Elementy są projektowane i produkowane pod konkretną inwestycję, co oznacza brak konieczności przycinania, mniejsze zużycie sprzętu i znaczące ograniczenie odpadów budowlanych.
 • Uniwersalność. System idealny do szybkiej i sprawnej budowy domów jednorodzinnych, szeregowych i bliźniaków, a także innych obiektów, takich jak przedszkola, budynki komercyjne, pawilony itp.

 

Ytong Panel

 

Projektowanie i budowa w systemie Ytong Panel SWE
Dzięki standaryzacji wymiarów elementów Ytong Panel SWE przy zachowaniu odpowiedniego modułu projektowego możliwe jest efektywne wykorzystanie paneli pozwalające na optymalizację czasu budowy oraz minimalizację powstałych odpadów. Zwykle z elementów tych można wykonać 2–3 pełne kondygnacje. Ich liczba oraz grubość ścian zależą głównie od obciążeń występujących w budynku oraz jego geometrii.

 

Ściany z Ytong Panel SWE wymagają zaprojektowania wieńca obwodowego lub stropu masywnego (np. strop żelbetowy czy strop z płyt stropowych Ytong).

 

Rys. Ytong Panel SWE; model 3D

 

Panele ścienne Ytong Panel SWE jako prefabrykowane elementy zbrojone z betonu komórkowego wymiarowane są zgodnie z normą EN 12602. Obliczenia powinny być przeprowadzone zgodnie z Załącznikiem A wspomnianej normy.

 

Ścianę stanowi układ niezależnych od siebie smukłych filarów. Zakłada się więc, że panel jest oparty tylko na dolnej i górnej krawędzi. Schematem statycznym jest pręt obustronnie zamocowany o określonej długości wyboczeniowej (metoda oparta na wzorze Eulera).

 

Elementy Ytong Panel SWE mocuje się na warstwie startowej wykonanej ze standardowych bloczków Ytong. Spoiny pionowe między panelami oraz spoinę poziomą wykonuje się przy użyciu systemowej zaprawy Ytong FIX P. Elementy montuje się przy pomocy dźwigu, co znacząco przyspiesza proces wznoszenia ścian. W przypadku mniejszych projektów montaż można zaplanować również bezpośrednio z samochodu ciężarowego. W takim przypadku należy zadbać o zapewnienie możliwości dojazdu i wyposażenie samochodu w HDS.

 

Panele ścienne Ytong Panel SWE w połączeniu z elementami uzupełniającymi systemu Ytong pozwalają na maksymalne przyspieszenie prac – jest to możliwe dzięki idealnemu dopasowaniu poszczególnych komponentów i ograniczeniu konieczności wykonywania prac „mokrych” na budowie.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in