XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane – ICSF 2019

05.03.2019

Konferencja od ponad ćwierć wieku stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych.

 

 

XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane – ICSF 2019 odbędzie się 20–24 maja br. w Międzyzdrojach.

Wydarzenie składać się będzie z sesji problemowych, w których prezentowane będą referaty zamówione przez organizatorów konferencji, oraz sesji tematycznych obejmujących referaty zgłoszone przez uczestników i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji.

Tematyka konferencji obejmuje:
– zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym;
– analizę przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych;
– sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji;
– ocenę i analizę procesów projektowania, wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych;
– problemy rewitalizacji obiektów zabytkowych i rekonstrukcji historycznych zespołów architektury.

Wydarzenie adresowane jest do pracowników naukowych, projektantów i ekspertów budowlanych, pracowników firm konsultingowych, osób związanych z wykonawstwem i nadzorem budowlanym oraz do pracowników administracji budowlanej.
Przewidywana jest prezentacja nowości technicznych związanych z diagnostyką budowli oraz zabezpieczeniami i naprawami konstrukcji, a także organizowane będą wystawy firm i przedsiębiorstw.

Organizatorzy konferencji:
Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN – przewodniczący prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Komitet Nauki PZITB – przewodniczący prof. nzw. dr hab. inż. Maria Kaszyńska
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – przewodniczący Zarządu Głównego mgr inż. Ryszard Trykosko
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – rektor prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Wróbel
Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – dziekan prof. nzw. dr hab. inż. Maria Kaszyńska
Instytut Techniki Budowlanej – dyrektor dr inż. Robert Geryło

 

Polecamy także: Analiza przyczyn katastrofy budowlanej konstrukcji dachowej zespołu pałacowego w Gorzanowie

 

Komitet Naukowy
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga – przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki – wiceprzewodniczący
dr hab. inż. Tomasz Wróblewski – sekretarz?
 

Komitet Organizacyjny
prof. nadzw. dr hab. inż. Maria Kaszyńska – przewodnicząca
prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal – wiceprzewodniczący
dr inż. Grzegorz Szmechel – sekretarz organizacyjny

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury
Konferencja „Awarie Budowlane”

e-mail: awarie@zut.edu.pl

sekretariat (tel. 91 449 42 21)
mgr Agnieszka Hreczuch

Więcej informacji na www.awarie.zut.edu.pl

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in