XXI Forum Dyskusyjne IPB i Mazowieckiej OIIB

19.11.2010

16 listopada br. odbyło się w Warszawie XXI Forum Dyskusyjne, zorganizowane wspólnie przez Izbę Projektowania Budowlanego i Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

„Problematyka kierunku systemowych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym widoczna jest nie tylko w nowelizowanej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale również w szeregu innych ustaw, nie wyłączając ustawy o zamówieniach publicznych. Po przeszło dwudziestu latach funkcjonowania gospodarki rynkowej nadszedł czas na pogłębioną refleksję, dotyczącą wszystkich składowych części procesu kształtowania naszego otoczenia, w tym również kwestii podejścia do prac projektowych” – powiedział podsekretarz stanu Piotr Styczeń.

 

 

Forum zakończyło proces konsultacji w zakresie uwag do ogólnych warunków umów o prace projektowe w zamówieniach publicznych, które byłyby rekomendowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pozwoliło ono środowisku budowlanemu wyrazić swoje opinie nie tylko na sprawy ściśle związane z projektowaniem obiektów, ale również na warunki: prawne, organizacyjne, finansowe – w jakich ten proces ma przebiegać. Projekt budowlany, łączący w sobie zarówno elementy autorskiej pracy twórczej jak i opisu technicznego obiektu, swoim charakterem wymyka się bowiem – zdaniem dyskutantów – zasadom odpowiednim do stosowania przy organizacji innych przetargów, wliczając w to także pozostałe prace budowlane. Z tego powodu w opinii środowiska istnieje potrzeba opracowania stosownego uzupełnienia do powszechnie obowiązujących zasad.

 

Źródło: MI

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in