XIX Zjazd Opolskiej OIIB

19.05.2020

XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej OIIB został zorganizowany w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

Adam Rak – przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB

 

Zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z 23 kwietnia 2020 r., XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB został zorganizowany w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wykorzystaniem do głosowania portalu PIIB.

W okresie przedzjazdowym delegaci otrzymali materiały, w których zamieszczono wszystkie sprawozdania organów statutowych za 2019 r. oraz projekty budżetu i planu działania na 2020 r. Materiały zjazdowe oraz projekty uchwał zostały także zamieszczone na portalach OPL OIIB i PIIB. W tym okresie delegaci mieli możliwość składania wniosków zjazdowych, zgłaszania pytań do przesłanych materiałów i projektów uchwał. Na pytania otrzymali pisemne wyjaśnienia. Głosowanie z wykorzystaniem portalu PIIB trwało od 11 do 16 maja br. Na 105 delegatów wzięło w nim udział 102 (frekwencja – 97,14%). Tym samym zjazd był prawomocny.

 

Halina Kaniak – sekretarz Okręgowej Rady OPL OIIB

 

Delegaci głosowali nad 12 uchwałami. Wszystkie zostały podjęte. Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych. Okręgowa Rada OPL OIIB uzyskała absolutorium za 2019 r. Uchwalono budżet i plan działania na 2020 r. Podjęto także uchwałę o sfinansowaniu z rezerwy budżetowej kosztów modernizacji i zakupu nowoczesnego wyposażenia archiwum izby. Delegaci zgłosili 7 wniosków zjazdowych. Kierowane są one do Okręgowej Rady OPL OIIB, Krajowej Rady PIIB i czasopisma „Inżynier Budownictwa”, a dotyczą głównie problematyki wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, zwartej w Ustawie z dnia 13.02.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Wnioski te będą przedmiotem obrad okręgowej rady i uzupełnią przyjęty przez okręgowy zjazd Program działania na 2020 rok.

 

Renata Kicuła

Biuro Opolskiej OIIB

 

Czytaj także: Obradowało Prezydium KR PIIB

VIII Zjazd Opolskiej OIIB

Środowisko inżynierów budownictwa pomaga medykom

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.