XIX Zjazd Mazowieckiej OIIB

19.05.2020

XIX Zjazd Sprawozdawczy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy bardzo dużej frekwencji.

 

 

Delegaci Mazowieckiej OIIB w dniach 12–14 maja br. wzięli udział w XIX Zjeździe Sprawozdawczym Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wszystkie uchwały uzyskały wymaganą większość głosów, przy wysokiej frekwencji na poziomie 95,38%. Z uwagi na panujący stan pandemii zjazd odbył się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie obiegowym, z wykorzystaniem do głosowania portalu PIIB.

Zaproszenia e-mailowe do delegatów wraz z materiałami zjazdowymi wysłano 28 kwietnia br. Następnie 30 kwietnia pocztą tradycyjną przekazano materiały zjazdowe na nośniku elektronicznym wraz z pakietem zjazdowym, czyli maseczkami ochronnymi oraz żelem do dezynfekcji dłoni. Po uprzednim umówieniu się telefonicznie, podczas zjazdu udostępniono stanowiska komputerowe dla delegatów w celu głosowania, z zachowaniem reżimu sanitarnego, z czego skorzystało kilka osób.

 

Roman Lulis – przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB

 

Z uwagi na formułę procedowania Roman Lulis – przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB zaprezentował działania izby podczas wystąpienia wideo, które udostępniono wszystkim delegatom. Podobnie sprawozdania poszczególnych organów izby przedstawili ich przewodniczący.

Okręgowa rada uzyskała absolutorium, uchwalono budżet i plan pracy na 2020 r. Pracowity i konstruktywny udział w XIX zjeździe sprawozdawczym zaowocował złożeniem 15 wniosków, które zgodnie z regulaminem zostały przekazane Okręgowej Radzie MOIIB do dalszego procedowania.

 

Mariusz Okuń

sekretarz rady MOIIB

 

Przeczytaj też: VIII Zjazd Mazowieckiej OIIB

XIX Zjazd Opolskiej OIIB

Firmy budowlane w czasie epidemii

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in