XIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2015

28.11.2014

Targi ELEKTROTECHNIKA, które odbędą się 25–27 marca br. w EXPO XXI Warszawa, skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych, i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach.

Równolegle odbędą się Targi ŚWIATŁO oraz Wystawa TELETECHNIKA.

Integralnym elementem Targów ELEKTROTECHNIKA są konferencje, szkolenia i warsztaty. Najważniejsze wydarzenie to cykl szkoleń dla projektantów instalacji elektrycznych oraz wyższej kadry menadżerskiej odpowiedzialnej za nadzór, wykonawstwo, inwestycje oraz eksploatację instalacji w różnego typu obiektach, organizowany wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Uczestnicy spotkań, dzięki takiej formule, mają możliwość skonfrontowania uzyskanych informacji z praktyczną ofertą producentów na stoiskach targowych. Dodatkowo każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

W ramach wydarzenia odbędzie się kilkanaście szkoleń skierowanych do 100–150 osób każde. W sumie targi odwiedzi około 15 000 branżystów.

 

 

Szczegółowe informacje na temat nadchodzącej edycji można uzyskać na www.elektroinstalacje.pl; kontakt: office@elektroinstalacje.pl.

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in