20. Konferencja naukowo-techniczna w Ciechocinku za nami

28.11.2014

W dniach 9–10 października br. odbyła się 20. Konferencja naukowo-techniczna pt.: „Prawidłowa wycena robót budowlanych w zamówieniach publicznych – problemy, przykłady, narzędzia wspomagające”.

Jej organizatorem był OWEOB Promocja, wydawca SEKOCENBUD, honorowymi patronami – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP i Prezes UZP.

Pierwszą sesję konferencji otworzył prof. Andrzej Borowicz. Przedstawił dane dotyczące zamówień inwestycyjno-budowlanych w latach 2000–2014. Małgorzata Matecka, przedstawicielka UZP, omówiła zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. O wynagrodzeniach w umowach mówił mgr Piotr Płaciszewski (Ćwik i Partnerzy). Mgr inż. Andrzej Wypych (SEKOCENBUD) przedstawił przykład niewłaściwej wyceny robót budowlanych. Błędne podstawy nakładów i brak porozumienia stron spowodowały spory i obustronne straty.

Część drugą poświęcono informatycznemu wsparciu inwestycji. Mgr Przemysław Nogaj (AUTODESK) omówił zastosowanie BIM w procesie inwestycji, a mgr inż. Arkadiusz Mackiewicz (PROCAD) – wpływ BIM na decyzje uczestników inwestycji. Paweł Kaczmarski (SEKOCENBUD) podkreślił, że BIM zmieni sposób wyceny inwestycji. Model BIM posłuży za szkielet kosztorysu, a zarządzanie zmianami będzie możliwe dzięki synchronizacji.

 

 

Sesję zakończyła dyskusja panelowa na temat zmian w ustawie PzP. Podczas wieczornej gali rozstrzygnięto XVII Ranking Biur Kosztorysowych.

Trzecią sesję rozpoczął dr Aleksander Krupa (IPB), omawiając Dyrektywę PE 2014/24/WE. Mgr inż. Zbigniew Boczek, arbiter sądów arbitrażowych, wskazał na ryzyka wyboru ofert z najniższą ceną. Zamykający sesję mec. Rafał Morek i mec. Tomasz Sychowicz (K&L Gates) przedstawili skutki błędnych wycen i umownych zapisów.

Konferencję podsumowali i zakończyli Mariola Gala-de Vacqueret, redaktor naczelna Sekocenbud, oraz Andrzej Górniecki, prezes OWEOB Promocja.

Konferencja zbiegła się w czasie ze zmianą ustawy Pzp; tematy referatów były niezwykle aktualne. Uczestnicy konferencji uznali ją za ważne wydarzenie w branży budowlanych zamówień publicznych.

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in