X Sympozjum AECEF

02.12.2019

Tematyka sympozjum AECEF, zorganizowanego przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr oraz AECEF, dotyczyła aktualnych zagadnień związanych ze współpracą uczelni i przemysłu w kształceniu inżynierów budownictwa.

21–22 listopada 2019 r. na Politechnice Wrocławskiej odbyło się X Sympozjum AECEF (Association of European Civil Engineering Faculties) połączone z obradami zarządu AECEF (https://web.fe.up.pt/~aecef/).

Referaty wprowadzające zostały wygłoszone przez prof. Alfredo Soeiro – sekretarza generalnego AECEF z Uniwersytetu w Porto (Portugalia) oraz Włodzimierza Szymczaka – przewodniczącego ECCE (European Council of Civil Engineers) poprzedniej kadencji. W przedstawionych referatach poruszono zagadnienia związane z modelami i sposobami kształcenia inżynierów budownictwa tak, aby potrafili oni rozwiązywać problemy generowane przez globalizację i zmiany środowiska.

 

Uczestnicy sympozjum AECEF. W pierwszym rzędzie: Piotr Berkowski (PWr), José Ferreira Lemos (AECEF President, Portugalia), Włodzimierz Szymczak (ECCE), Merja Jutila, Aarne Jutila (Finlandia), Amadeusz Derylak (Porr Polska); w drugim rzędzie: Roode Liias (Estonia), Anatoly P. Malinovskiy (Rosja), Cedric D’Mello (Wielka Brytania), Alfredo Soeiro (AECEF Secretary General, Portugalia), Juris Smirnovs (Łotwa), Katarzyna Sławinska-Oleszak (PWr), Alan Kwan (Wielka Brytania), Ivica Završki (Chorwacja)

 

 

Czytaj także: O odpowiedzialności zawodowej inżyniera budownictwa

Rynkowa wartość inżyniera budownictwa

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in